Gençlerin Kafasını Karıştıran 21 Soru

Gövde:

Bazı sitelerde, "gençlerin kafasını karıştıran, deizme iten sorular" başlığı altında bir soru listesi paylaşılmaktadır. Aslında sorulara bakıldığı zaman bu soruların her Müslümanın aklına takılabilecek sıradan sorular olduğunu görüyoruz. Bu soruları soran veya zihninde taşıyan kimse ne dinsiz veya deist olur, ne de günah işlemiş olur. Bizler yıllardır bu bahsedilen soruların cevaplarını sitelerimizde yazılı, sözlü veya video olarak paylaşmaktayız. Soruların cevaplarını öğrenenler aslında bu soruların iddia edildiği gibi, cevapsız veya insanları dinsizliğe iten sorular olmadığını rahatlıkla göreceklerdir.

Şimdi bu 21 adet soruya verdiğimiz sitemizdeki cevapları sizlerle paylaşalım.

Bu sorularla kafaları karışanlara ulaştırmanız temennisiyle....

1. Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi biliyor neden bizi imtihan ediyor?

Allah'ın bizim ne yapacağımızı bilmesi ve kader konusunda bilgi verir misiniz?

Kader hakkında merak edilen tüm sorular için tıklayın...

2. Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz?

Bedenimiz ve dünyamız, ebedi olarak yaşamaya müsait değildir. Bedenimiz, yorulmaya, hasta olmaya, bozulmaya müsait iken, dünyamız da eskimeye, yıkılmaya ve bozulmaya mahkumdur. Demek bunlar ebedi bir hayat için yaratılmamışlardır.

Bu dünya bir imtihan yeridir. Bu imtihandan başarılı olan kullar ise ebedi hayata mazhar olacaklardır. Ölüm bu imtihan dünyası ile ebedi hayat ardındaki bir geçiştir. Ölüm görünüşte bir yok oluş veya bir yıkım gibi gözüküyor olabilir, ancak ölüm hakikatte bir mekan değişikliğidir, bu dünyanın çileli hayat külfetinden bir kurtuluştur. 

Ölüm ve ölümden sonraki hayat hakkındaki merak ettiğiniz tüm soruların cevapları için tıklayınız...

Ölümden sonra hayatın ispatı için hazırladığımız Ahirete İman video eserimizi izlemek için tıklayın...

3. Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı?

ALLAH bizim ne yapacağımızı biliyor ise, bizi neden dünyaya gönderdi? Mesela bir öğretmen sınavın sonucunu bilirse, sınavın anlamı olmaz... Yani Allah sonumuzu biliyorsa neden burdayız?..

Kader hakkında tüm merak ettiklerinizi "Kadere İman" isimli video eserimizde bulabilirsiniz.

4. Bizler Müslüman ailede doğduğumuz için mi Allah’a inanıyoruz. İnanmayan aileden doğanların suçu ne? Allah akıl vermiş ama bizlere de vermiş ama biz de tam kullanamıyoruz?

Müslüman bir ailenin çocuğu, hayata daha avantajlı başlamış olmuyor mu? Bunun ilahi adaletteki hikmeti nedir?

5. Allah bizi seviyor da neden günah işlememize izin verip sonra bizi yakıyor?

İnsanlar günah işleme özelliğinde yaratıldığı halde, neden cehenneme atılıyor?

6. Sonsuzluk kavramı akıl almaz bir şey, Allah’ın sonsuz olmasını nasıl algılayabilirim?

Sonsuzluk anlaşılabilir mi?

7. Allah neden bir kuluna eziyet verirken diğerine rahatlık veriyor. Rabbimiz neden bu konuda eşit davranmıyor?

Allah kullarını imtihan ederken adaletsizlik yapar mı? Dünyada insanların maddi olarak eşit imkanlara sahip olmaması adaletsizlik değil midir?

8. Kaderde ne zaman öleceğimiz belli ise neden sadaka ömrü uzatıyor? Kaderde cennete ve cehenneme gideceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz?

Bu ve benzeri sorular, kader konusunun anlaşılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Kader'in ne olduğunu ve insan iradesinin nasıl mesul olacağını öğrenmek için Kader'e İman video eserimizi mutlaka izlemelisiniz.

Bizim ne yapacağımız kaderimizde yazılmış ise, ne suçumuz var? 

9. Allah’ın ihtiyacı yokken bizi niçin test etmekte?

Yaratılışımız bizim tercihimiz olmamasına rağmen imtihan olmamızın sebebi nedir? 

10. Cennette birini istiyorum o da başka birini, ne olacak?

Cennette eşlerin durumu nasıl olacak?

Cennette kadınlar istediği kişiyle evlenebilir mi?

11. Allah kötülüklere neden engel olmaz?

Allah bu dünyadaki kötülüklere neden müsaade ediyor? Zulüme, haksızlığa ve kötülüğe seyirci kalmak, adaletsizlik değil mi?

Allah’ın, küçük çocuklara tecavüz edilmesine izin vermesi nasıl açıklanabilir?

12. Biz putperestleri eleştiriyoruz ama biz de Kabe’nin etrafında dönüyoruz?

Kabe’ye yönelmek, tavaf etmek Kabe’yi putlaştırma olmaz mı?

13. Ya Hristiyan veya ateistler haklıysa?

Diğer dinlerin haklılığı bir tarafa, ateistlerin haklı olmasının imkanı yoktur. Çünkü ateistler bu dünyayı başıboş ve tesadüf eseri olarak ele almaktadırlar. Atom çekirdeğinden galaksilere kadar başıboş, düzensiz intizamsız ve tesadüfi hareket eden hiç birşey yokken bir ateisti dikkate almanıza gerek yoktur.

İnsan, sadece aklını kullanarak şu sonuca varabilir: Basit bir iğne ustasız olmazken bu mükemmel canlıları ve düzeni nasıl tesadüfe havale edebiliriz.

Diğer dinlerin hakkaniyeti meselesi ise, Hazreti Muhammed (sav) Allah'ın peygamberi olup olmadığının anlaşılmasına bağlıdır.

Resulullah'a (sav) İman isimli video eserimizi izlemek için tıklayınız...

Peygamber Efendimiz (sav) ile ilgili sitemiz olan Resulullah.org sitemize erişmek için tıklayın...

İslam sonradan gelmiş bir dindir, onun doğru din olduğu nasıl ispatlanır? Hz. Peygamberin kendi düşünceleri olamaz mı?

14. Bu dünyaya gelmek benim tercihim değil. Allah bunun benim seçimim olduğunu ve hatırlamadığımı söylüyor.

Yaratılışımız bizim tercihimiz olmamasına rağmen imtihan olmamızın sebebi nedir? 

15. Allah kalplerini mühürlediği insanları niçin cehennemle cezalandırıyor?

Kur'an'da pek çok ayette geçen "kalplerin mühürlenmesi" ne demektir? Kalbi mühürlenen bir insan, iman etmemekten nasıl sorumlu tutulabilir?

16. Kelam dersinde mucize, olay görüyoruz ama hiçbirinin delili yok. Sadece anlatılıyor bana göre delil yok.

Soruda kasdedilen Peygamberlerin mucizeleri ise bunların delilleri ancak semavi kitaplar olabilir. Bu semavi kitaplarda yazan ve asırlar önce gerçekleşen hadiselerin bu zamanda delillerinin olmaması kadar normal birşey olamaz.

Mucizeler, Peygamberlerin geldikleri dönemde, inkar edelere karşı, onları ikna veya ilzam etmek için Allah'ın lütfuyla ve yaratması ile gerçekleşen fiillerdir. Eğer tüm mucizeler o zamanlardan ta şimdiye kadar halen gözüküyor olsaydı o zaman imtihan sırrı ortadan kalkar, herkesi ister istemez iman etmek zorunda kalırdı.

Peygamber'imizin (sav) mucizelerinin neler olduğu hakkında bilgi almak için tıklayınız...

Soruda kasdedilen Allah'ın mucizeleri ise, kainattaki her varlık bir mucizedir. Mucize olmayan birşey yoktur ki delil gösterme ihtiyacı hissedelim. Bu konuda sadece ufuk açacak ve fikir verecek birkaç videomuzu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz...  

17. Allah niçin önceki kitapların bozulmasına izin vermiştir?

Diğer ilahi kitapların tahriften korunmamasının sebebi nedir? 

18. İçki öncekilere yavaş yavaş yasaklanırken bizlere neden direk haram kılındı?

İçki, İslam'ın ilk geldiği dönemlerde müptela olan Müslümanlar için kademeli olarak haram kılınmıştı. Kur'an'ın indirilmesinin yirmi yılı aşkın bir zamana yayılmasının bir hikmeti de, o zamana kadar pekçok kötü alışkanlıkla yaralanan toplum hayatını kademeli olarak ıslah etmekti. Zaten bu ıslah hareketinin neticesi olarak da son içki yasağı ayeti geldiğinde artık Müslümanlar hiç itiraz etmeden içkiyi terk etmişlerdi. Ancak bizler mazimizde sahabelerin müptela olduğu gibi kötü alışkanlıklarla Kur'an ile buluşmadık. Neyin haram ve neyin helal olduğunu asırlardır tüm müslümanlara tebliğ eden Kur'an zaten elimizdeydi.

"Daha önceden islamdan bihaber olan birisi, içki veya diğer günahlarla müptela iken, Müslüman olduğu anda nasıl tüm alışkanlıklarını bırakabilir?" diye sorulacak olursa da o zaman biz de şunu sorarız: Şimdiye kadar bir pislik çukuru içinde olan birine, bulunduğu yerin pislik olduğunu söyledikten sonra ve kurtulması gerektiğinin lüzumu anlatıldıktan sonra, kendisi de bulunduğu yerin pislik olduğunu anlamış ise halen pisliği bırakmak istemiyorum diyebilir mi? Her vesile ile bu pisliklerden kurtulmaya çalışması gerekmez mi?

İşte daha evvelden içki, zina, kumar, faiz, kul hakkı gibi pisliklerin içinde bulunanlar, İslam ile bunların haram olduğunu öğrendikten sonra her vesile ile bunlardan kurtulmaya çalışmalıdır. Gerekiyorsa psikolojik veya profesyonel destek almalı, çevresini değiştirmeli, ibadetlerini yaparak bu illetlerden kurtulmanın yollarını aramalıdır. 

İçki neden birden yasaklanmadı?

19. Allah’ın hep ‘ben yaptım, ben yarattım demesi’ tuhafıma gidiyor.

Aslında Kur'an'ın geneline bakıldığı zaman, Allah "ben" yerine "biz" kelimesini kullanır. Yani Rabbimiz bize ego veya kibir ifade eden "ben yaptım, ben ettim" demek yerine "biz yaptık, biz yarattık" gibi tevazu ifade eden bir kelimeyi tercih etmektedir. Allah Kur'an'da neden "ben" ifadesini kullandığını detaylı olarak izah ettiğimiz videomuzu izlemenizi öneririz.

Bununla birlikte bazıları, Allah'ın varlıkları kendisine ibadet etmeye mecbur bırakması veya koyduğu kurallara uymayı zorunlu kılmasını bir ego olarak gördüklerini ifade etmektedirler. Burada da şunu söylemek gerekir, ibadete Allah değil, yarattığı bizler muhtacız. Çünkü bizler zayıf, aciz ve sınırsız ihtiyaç sahibi olarak yaratılmış varlıklarız. İbadet ile kendimizi Kudreti nihayetsiz, zenginliği sınırsız olan Allah'ın huzuruna çıkar, ondan ister, halimizi ona arz ederiz. Bir bebeğin annesine nazlanması annenin egoist olduğu anlamına gelmez. Aksine anne şefkat etmek, bebek ise şefkat istemek fıtratında yaratılmıştır.

Allah'ın koyduğu kanunlar ise bu dünya ve ahiret saadetimiz için gerekli olan kurallardır. Elbette kullardan bazıları bu kurallara uyarken, bazıları uymayarak diğer kulların da haklarını gasbedecek ise o zaman Allah'ın cezalandırması kadar normal birşey olmamalıdır.

20. Allah bizi yaratmasaydı ne ile uğraşırdı?

Bu soru sahibi, Allah'ı da insanlar gibi değerlendirmekte, insan nasıl bir işi yoksa boş kalıyorsa, -haşa- Allah da boş kalır gibi değerlendirerek hata yapmaktadır. Allah zamandan münezzehtir. Yani "birisi bir işi yapmıyor ise o zaman boş kalır" demek zaman doldurması gereken varlıklar için geçerlidir, Allah için zaman mefhumu olmadığı için bunun boş-dolu olması gibi birşey de söz konusu değildir. Sorunun detaylı cevabı için aşağıdaki linkteki cevabı okumanızı öneririz:

Allah, kâinatı yaratmadan önce ne yapıyordu?

21. Kuran’da kadın ve erkek niçin eşit değil?

Kadın-erkek eşitliği söz konusu mudur?

 

Merak edilen diğer bazı sorular:

 

Yazar : Sorularlaislamiyet.com
Okunma : 356860