Neden insanlar yanlarından gitmiyor?

Tarih: 20.11.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Enam 108: Sen söversen onlar da söver ama bazı inançta olanlar sövmüyor saygı duyuyor nasıl anlamalıyız?
2. Al-i İmran 159: Katı ve kaba davranan insanlar, İslam'ı anlatanlar var. Neden insanlar yanlarından gitmiyor?
3. Rad 13: Kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur. Ama bazı insanlar ilah diye kurdukları şeyle tatmin oluyor nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Yanlış yolda olanları eleştirmek, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ortaya koymak zorunlu olmakla birlikte; bu ayete göre, bunu hakaret, sövüp sayma gibi bir üslupla yapmak doğru değildir.

Başkalarına, onların inançlarına ve kutsal saydıkları değerlere hakaret etmek İslamî edep ve ahlakla bağdaşmadığı gibi, İslam’ın izzetine de zarar getirir.

Bu ayette Müslümanların bu durumlara imkan verecek söz ve davranışlardan kaçınmaları emredilmektedir.

Diyalog ve ikna etmenin yolu saygı ve nezaketten geçer. Hakaret ve küfür ise sadece muhatabın düşmanlık duygularını kabartır; inatlaşma, sertleşme ve giderek çatışmaya yol açar. (bk. Kuran Yolu, ilgili ayetin tefsiri)

Bazı inanç sahiplerinin böyle bir durumda kötü tepkisi olmasa dahi, bize düşen görev bu ölçülere dikkat etmektir.

2. el-Hükmü li’l-ekser yani hüküm genele göredir, kaidesince, kaba saba insanlarla kimse sohbet ve arkadaşlık etmek istemez. Onun hakaret dolu ifadelerine tahammül edemez. İstisnalar kaideyi bozmaz.

3. İnsanlar basit şeylerle dahi mutmain olabilir. Haz alıp mutlu olabilir. Putlara tapmak dahi dünyevî bir itminan sağlayabilir. Ama bu mutluluklar gelip geçici, sıradan mutluluklardır.

Gerçek huzur, itminan ve saadet ise Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ı tanıyıp bilmekle olur. Çünkü O’nun her zaman kendisini görüp gözettiğini bilir. Duasını işittiğini, darda kaldığında yardım edeceğini bilir.

Nitekim “Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu (mutmain) olanlar, nişanlarımızı (kanıtlarımızı) görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir.” (Yunus, 7-8) mealindeki ayette de dünya hayatıyla mutmain olanlardan bahsedilmektedir.

Burada kastedilen itminan dünyanın zevk ve safasındır. Bunlarla, Allah’ı tanımaktan kaynaklanan gönül itminanı aynı şeyler değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun