Namazda gülme sorunu olan kişi imamlık yapabilir mi?

Tarih: 30.10.2018 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

Ben ilahiyat mezunuyum imam olacağım ama psikolojik olarak gülme rahatsızlığım var. Hanefi mezhebindeyim ve kendi mezhebime göre namaz kıldıramıyorum diye biliyorum. 4 mezhep fıkhından aşağıya görüşleri bildiriyorum: 
Sağlık: İmamın cemaate namaz kıldırmasının sahih olabilmesi için kendisinin; sidik akıntısı, sürekli ishal, yellenme, burun kanaması gibi özürlerden uzak olması şarttır. Kendisinde bu tür özürlerden biri bulunan kimsenin, sağlam kimselere imamlık etmesi sahih olmaz. Ama kendisinde bulunan özrün aynısının bulunduğu kimseye imamlık etmesi sahih olur. Eğer imamın ve imama uyan kişinin özürleri birbirlerinden ayrı olursa, meselâ birinde burun kanaması, diğerinde sidik akıntısı bulunursa, bunlardan birinin diğerine imamlık etmesi sahih olmaz. Hanefîlerle Hanbelîler, mevzunun bu kadarında görüş birliği etmişlerdir. Malikîlerle Şâfiîlerin buna ilişkin görüşleri ise aşağıya alınmıştır. Malikiler dediler ki: İmamın kendisi hakkında muaf sayılan özürlerden salim olması şart değildir. Zamanın yarısı boyunca da olsa kendisinde devam eden sidik akıntısı, şahsı için muaf sayıldığından dolayı imamlığı sahih olur. Aynı şekilde kendisinde yellenme veya abdest ve namazı batıl kılmayan diğer sürekli özürler bulunan kimselerin de imamlık etmeleri sahih olur. Fakat böylelerinin, özürsüz kimselere imamlık etmeleri mekruhtur. Şafiiler dediler ki: İmamdaki özür, namazın yeniden kılınmasını gerekli kılan bir özür olmadıkça, kendisine uyan kişi sağlam olsa bile imamlığı sahih olur. (Ceziri)
Bu halde ben Maliki veya Şafii Mezhebini taklit ederek Hanefi ve Şafii cemaate namaz kıldırabilir miyim? İktida sahih olur mu? Hanefi Şafii?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İmam ve cemaat olarak farklı mezheplerden olan Müslümanların birbiri arkasında (cemaatle) namaz kılmaları, mezhebleri farklı olan imam ve cemaatin namazlarının sahih olması konusunda müctehidlerin ihtilafı vardır. Sahih ve İslam’ın ruhuna uygun olanı böyle bir cemaatle namazın sahih olduğudur.

Senin gülmen sesli olup cemaatin de huzurunu bozacak durumda ise onlara imam olamazsın. Sessiz ise hastalık mahiyetinde olduğu için sana özür sayılır ve bu durumda imamlığı caiz gören mezhebi taklide karar verirsin, imam olursun.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun