Müslüman olmayandan (Ateist, Hristiyan, Yahudi) hediye almanın ve onlara hediye vermenin bir sakıncası var mıdır?

Tarih: 03.10.2006 - 01:08 | Güncelleme:

Soru Detayı
Müslüman olmayan, Ateist, Hristiyan, Yahudi veya bu tarz kişilerden alınan hediyelerle; pantolan, gömlek vs. gibi giysilerle ibadet yapmak uygun mudur?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Müslüman olmayan kişilerden hediye almakta bir sakınca yoktur. Bu elbiselerle namaz kılınabilir.

Allah Teâlâ, farklı dinden olanlardan Müslümanlara eza vermeyen ve Müslümanlarla savaşmayanlara iyiliği emreder.

“Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever.” (Mümtehine, 60/8)

buyurur. Müslümanlar, gayri müslim komşularına lütuf ve ihsan yoluyla, tatlı dille yaklaşmalıdır. Aşağılama ve korkutma, iyilik emrine aykırıdır. Onların hidayetleri için dua etmelidir. En üstününden en basitine iyiliklerin hepsiyle onlara yaklaşmamız iyilik yoludur. İslam, dinleri ayrı bile olsa sıla-i rahimi emreder. Anne-babaya dini ayrı bile olsa hoş sohbet emreder. (bk. Lokman, 31/15) Bu ayete göre, bir Müslüman evladın, zimmî anne babasının nafakasını sağlaması gerektiğine hükmedilmiştir.

Peygamberimiz (asm), Yahudi bir komşusuna hasta ziyareti yapmış, gönlünü almış, başucunda oturmuştur.

İyiliğin hedeflerinden biri de kalp kazanmaktır; hediyeleşmek de bunlardandır. Efendimiz (asm), Ebu Süfyan müşriklerden iken ona ve onun gibi diğer dinlerden olanlara cömertçe hediyeler vermiştir. Peygamberimiz (asm), İsâm'a dâvet için mektup gönderdiği yabancı devlet adamlarına, elçi ile birlikte hediye göndermiş, onların da mukabele olarak gönderdiği hediyeleri kabul etmiştir. Ömer b. Hattab (ra) da Peygamberimiz (asm'in ona verdiği hediyeyi o zaman müşrik olan kardeşine hediye etmiştir. Adiy bin Hatem eman almadan Efendimiz (asm)'in mescidine geldiğinde, Efendimiz (asm) onun elinden tutup evine götürdü ve ona ikramda bulundu. Devs kabilesinin helak olması için beddua etmesi istendiğinde Devs'in hidayeti için dua etmiştir.

Yine Peygamberimiz (asm), Medine’de bulundukları devirde Mekke’de kıtlık baş göstermişti. Peygamberimiz (asm), açlık tehlikesine kapılanlara müşrik de olsalar yardımda bulunmaktan geri durmadı. 500 dinar (altın) gönderdi. Ebû Süfyan’la Safvan bin Ümeyye’ye teslim edilmesini ve onların da Mekke fakirlerine dağıtmalarını istedi.

Bu olaylardan hareket eden fıkıh âlimlerimiz, Müslüman'ın gayri müslime hediye vermesinin ve onlardan hediye almasının caiz olduğunu söylemişlerdir. (İbni Âbidin, Reddü’l-Muhtar, V/420)

Asr-ı Saadet'te cereyan eden başka bir hâdise de bu meseleye ışık tutmaktadır. Hz. Ebû Bekir (ra)’in kızı Esmâ validemiz anlatıyor:

Resulullah zamanında müşrik olan annem, bir kere kuru üzüm, yağ hediyeleriyle bana gelmişti. Ben hediyeleri kabul etmeyi, kendisini de evime koymayı istemedim. Resulullaha gelerek sordum:

“Ya Resulallah, annem, oğlu Hâris’le beraber yanıma geldi. Bana sokulmak ve mukabele görmek istiyor. Anneme hürmet gösterip iltifat edebilir miyim?” dedim. Resulullah,

“Evet, annene hürmet et ve iltifat eyle.” buyurdu. (Buharî, Hibe 26)

Hadisten de anlaşılacağı gibi, Peygamberimiz (asm), Hz. Esmâ’nın annesinin getirdiği yiyecekleri kabul edip, müşrik olsa da ona hürmette kusur etmemesini tavsiye etmektedir. Bu hadis-i şerifi “Müslümanın, kâfire hediye vermesinin cevazı” adı altında açtığı bâbda zikreden Buhârî, hadisin bu meseleye delil olduğunu belirtir.

Buna benzer münasebetlerde dikkate alınacak en mühim nokta, onlara İslâmiyeti yaşayarak güzel göstermeye çalışmaktır. Çünkü bir gün gelir, onun hoşuna giden bir hareket veya bir söz hidayetine vesile olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun