Kıyamet kopup ahiret alemleri kurulduğunda, melekler yeniden mi yaratılacaktır; yeniden yaratıldıklarında görevleri ne olacaktır? Kıyametten sonra dört büyük meleğin görevleri ne olacaktır?..

Tarih: 18.07.2006 - 16:00 | Güncelleme:

Soru Detayı
Vahiy getirmekle görevli Cebrail (as) şimdi ne gibi vazifeler görüyor? Meleklerin başka görevleri var mıdır?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu dünyada yaratılan insanlar ve diğer mahlukat, ahirette yeniden yaratılacağı gibi melekler de ahirette yeniden yaratılacaktır.

Meleklerin özel görevleri olduğu gibi, her zaman yaptıkları zikir ve tesbihleri vardır. Bu nedenle Hz. Cebrail (as) her zaman azametli haliyle Allah'ı zikrediyor, tesbih ediyor.

Hem meleklerin tek bir görevi yoktur. Cebrail (as)'ın peygamberlere vahiy getirmesi, görevlerinden yalnızca birisidir. Melekler aynı anda birden çok iş yapabilirler. Bu konuyu Bediüzzaman Hazretleri şöyle açıklıyor:

"Hem nasılki şu kesafetli, karanlıklı, dar dünyada güneşin pek çok âyinelerde bir anda aynen bulunması gibi, öyle de: Nurani bir zât, bir anda çok yerlerde aynen bulunması meselâ, Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm bin yıldızda bir anda hem Arş'ta, hem huzur-u Nebevîde, hem huzur-u İlahîde bir vakitte bulunması; hem Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın haşirde bir anda ekser etkıya-ı ümmetiyle görüşmesi ve dünyada hadsiz makamlarda bir anda tezahür etmesi ve evliyanın bir nevi garibi olan ebdalların bir vakitte çok yerlerde görünmesi ve avamın rü'yada bazan bir dakikada bir sene kadar işler görmesi ve müşahede etmesi ve herkesin kalb, ruh, hayal cihetiyle bir anda pekçok yerlerle temas edip alâkadarane bulunması, malûm ve meşhud olduğundan.. elbette nuranî, kayıdsız, geniş ve ebedî olan Cennet'te, cisimleri ruh kuvvetinde ve hıffetinde ve hayal sür'atinde olan ehl-i Cennet, bir vakitte yüzbin yerlerde bulunup yüzbin hurilerle sohbet ederek yüzbin tarzda zevk almak; o ebedî Cennet'e, o nihayetsiz rahmete lâyıktır ve Muhbir-i Sadık'ın (A.S.M.) haber verdiği gibi hak ve hakikattır. Bununla beraber, bu küçücük aklımızın terazisiyle o muazzam hakikatlar tartılmaz."(bk. Sözler, Yirmi sekizinci Söz)

Ahirette de yaratılan meleklerin bazı görevleri bitse de diğerleri devam etmektedir. Mesela Cebrail (as)'ın vahiy getirme görevi ve Azrail (as)'ın insanların ruhunu alma görevi ahirette bitmiş olsa bile Allah'a ibadet etme, ebedi alemde ebedi olarak yaratılan Allah'ın mahluklarını temaşa edip onları tefekkür etme ve Allah'ın azametini mütalaa etme vazifeleri devam edecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

enginckc

Cevaptan tatminsiz olan kardeşim,biz hele ahirete bir hazırlanalım orada ne varsa en güzeli ile görürüz o zaman inşallah.
Filanca şehir nasıldır diye birine sabaha kadar anlattırsak yine de o şehri gördüğümüzde deriz ki ya eksik anlatmış,şunları bunları anlatmamış..O halde anlattırmaktan ziyade gidip görmek kat'i tatmini sağlayacaktır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
zaloglu67

Allah razı olsun...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
serdarser

cevap pek tatmin edici gelmedi hele de islama karşı pek bilgisi olmayan insanlar için acıklayıcı değil

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hhpeker

buradan şunu anlıyorum. melekler de kıyamette insanlar gibi azrail tarafından canları alınacak ve insanlar gibi diriltilecek. ...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yavuz46

CENAB-I ALLAH (C.C.) SİZLERDEN RAZI OLSUN.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun