Kısır olan bir bayanın ilaçla sütünün gelmesi ve bu sütü içen bebeğin süt evlat olması mümkün müdür?

Tarih: 06.04.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

SÜT EMMEDEN DOĞAN SÜT AKRABALIĞININ ŞARTLARI:

Süt emmeden dolayı gereken tahrim (süt akrabalığı), süt emme süresi içinde gerçekleşmelidir. (El-Hidâye – Merğinanî) Emildiği halde mideye inmeyen süt, süt kardeşliğini ve süt analığını gerektirmez. Bu bakımdan nikâh konusunda tahrîme sebep sayılmamıştır. (Siracü'l Vehhac - Şemsü'l Eimme Halvani.) (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/5.)

SÜT EMME SÜRESİ :

a) İmam Ebû Hanife'ye göre, otuz aydır.

b) İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göre yirmi dört aydır. (Fetâvâ-yi Kaadihan – Fetâvâ-yi Hindiyye - El-Bedayi' – Kasanî.)

Üç imam da bu konuda daha çok şu âyete dayanıp hüküm çıkarmışlardır :

“Çocuğun taşınması ve sütten kesilmesi otuz aydır.” (Ahkaf Sûresi, 46/15) İmam-ı A'zâm, bunlardan her birinin süresi otuz aydır, diye yorumda bulunmuş, Imameyn ise, hamlin (ana rahminde taşınmanın) en az süresi altı aydır, geriye kalan yirmi dört ay süt emme süresidir, şeklinde yorum yapmışlardır.

İmameyn ayrıca bu konuda Hazret-i Ali (R.A.)'in görüşünü delil göstermişlerdir. Üçüncü Halîfe Hz. Osman (R.A.) zamanında altı aylık gebe bulunan bir kadın doğum yapmış, bunun üzerine Hz. Osman (R.A.), kadının zina yaptığına hükmederek kendisine had vurulmasını emretmiştir. Hz. Ali (R.A.) bu hükme muhalefet ederek, yukarıda mealini yazdığımız âyeti delil olarak göstermiş, bunun üzerine Hz. Osman verdiği hükümden vazgeçmiştir. (Kitabu'l-Fıkhi Alâ'l-Mezahibi'l-Arbaa - Abdurrahman El-Cezirî.)

Süt Ananın En Az Kaç Yaşında Bulunması, Hürmeti Gerektirir?

Mezhep İmamlarının çoğuna göre, en az dokuz yaşında bulunması gerekir. Bu yaştan daha küçük bir kızın süt vermesi, hürmeti gerektirmez. Kadının dul ve bakire olması, ayhalinden tamamen kesilip kesilmemesi ise, süt analığa te'sir etmez. (Celal Yıldırım, a.g.e, 3/6-7.)

Evlendiği Kocanın Yaklaşmasından Hiç Süt Gelmezse :

Adam bir kadınla evlendikten sonra kadın hiç doğurmaz, fakat bir süre sonra sütü akmaya başlarsa, bu durumda emzirecek çocuk sadece kadının süt çocuğu sayılır, erkeğin değil. Bu bakımdan adamın başka karısından olan çocuklarıyla bu çocuğun evlenmesinde dinen bir sakınca yoktur. (Celal Yıldırım, a.g.e, 3/8-9.)

Doğum Yapan Kadının Bir Süre Sonra Sütü Kesilir Ve Sonra Yine Akmaya Başlarsa :

Evli kadın kocasından gebe kalıp çocuk doğurduktan sonra sütü gelir ve çocuğunu emzirdikten sonra göğüsleri kuruyup süt gelmez olur, aradan epey bir zaman geçtikten sonra göğüsleri yeniden sütlenir de onunla başka bir çocuğu emzirirse, o takdirde o çocuk kadının kocasının süt evladı sayılmaz. Çünkü süt onun cinsel temasından dolayı gelmiş değildir. Bu sebeple, süt emen çocuk, o adamın başka karısından olan çocuklarıyla evlenebilir. (Fetavâ-yi Kaadıhan - Fetâvâ-yi Hindiyye.)

Bakire Kızın Göğsü Harekete Geçip Süt Akıtırsa :

Bakire kızın göğsünden süt gelir de bununla bir çocuğu emzirirse, onun süt anası olur ve normal süt analarla süt çocukları arasındaki tahrim aynen bunlar arasında câri sayılır. Çocuğu emzirdikten sonra evlenirse, kocası o çocuğun süt babası sayılmaz. Bu yüzden çocuk o adamın başka karısından olan çocuklarıyla evlenebilir. (Hızanetü'l-Müftîn - Hızanetü'l-Ekmel - Ebu Abdillah Cürcanî.) (Celal Yıldırım, a.g.e, 3/9.)

Bütün bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda; bir bayan iğne yaptırarak göğsünden süt getirtirse, bu sütü bebeğe içirerek süt anne olabilir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi kocası süt baba olamaz. Bu sebeple bir bebeği evlatlık olarak almayı düşünüyorsanız evlat edineceğiniz bu çocuğun erkek olması isabetli bir karar olacaktır. Kız olursa mahremiyetten doğan sıkıntılar oluşur.

İlave bilgiler için aşağıdaki konuları tıklayınız:

Evlatlık, Evlat Edinme ve Yuvadan Çocuk Almak.

SÜT AKRABALIĞI.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun