Kılıçla hutbe vermek caiz midir?

Tarih: 05.10.2012 - 00:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

Ülkemizde bir camide kılıçla hutbe veriliyor ve bu yüzden camiye "Kılıçlı Cami" de deniyor. Turistlerin de ilgi odağı haline gelmiş.

- Bir imamın elinde kılıçla hutbe vermesi caiz midir?

- Çünkü halktan kimilerinin hoşuna gidiyor bu durum, kimi de "Kılıç şiddeti temsil ediyor..." diye uygun bulmuyor.

- İslâmî ölçülere göre bu durum nasıl değerlendirilmeli?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hutbe okuyan kişinin ayakta sol tarafını bir değnek/baston, kavs/yay veya kılıç gibi bir şeye dayandırması alimlerin cumhuruna göre sünnettir. (bk. Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 2/293)  Bu sünnetin dayanağı, sahabeden Hakem b. Hazn’in “Hz. Peygamberin hutbede bir asâ veya bir kavse/yaya dayandığına” dair yaptığı rivayettir. (bk. Ebu Davud, salat, 229).

Ancak, gerek Zuhayli, gerekse ilgili hadisin şerhi olan Avnu’l-Mabud’da sözü edilen “KILIÇ” sözcüğü asıl hadisin metninde yoktur. Öyle anlaşılıyor ki, kılıcı da onlara kıyas etmişler.

Bu konuda, İbn Kayyım el-Cevziyye’nin, şu mütalaası çok önemlidir:

"Hz. Peygamberin bunlara dayanması Minberin yapılmasından önceki zamana aittir:

"Hz. Peygamber hutbe okurken bir asâya dayanırdı. Bazen de bir kavse dayanırdı. Ondan sonraki üç halife de böyle yapıyorlardı. Hz. Peygamberin kılıca dayandığına dair herhangi sağlam bir bilgi söz konusu değildir. Ancak bazı kimseler, Hz. Peygamberin kılıca da dayandığını zannediyorlar. Güya bununla İslam dininin kılıçla yayıldığına işaret edildiğini söylüyorlar. Halbuki bu iki açıdan uygun değildir:"

"Birincisi: Hz. Peygamberin kılıca dayandığına dair hiçbir sağlam bilgi yoktur."

İkincisi: İslam dini kılıçla değil, vahiyle yayılmıştır. Özellikle, Hz. Peygamberin hutbe okuduğu Medine-i münevvere -kılıçla değil- Kur’an’la fethedildiği bilinen bir gerçektir.” (İbn Kayyım, Zadu’l-Meâd, Beyrut, 1415/1994, 1/182-183).

İbn Kayyım’a göre, Hz. Peygamber (asm) hutbelerinde kılıca hiç dayanmamış olduğu gibi, asâ veya kavse de ancak minber yapılmadan önce dayanıyordu. Minber yapıldıktan sonra onlara da dayanmıyordu(a.g.e, 1/415).  

İbn Kayyım’ın bu mütalaasına katılmamak mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun