Kevser havuzundan yararlanacak ve yararlanamayacak olanlar kimlerdir?

Tarih: 19.12.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kevser Havuzu, Mahşer günü Allahuteâlâ`nın Peygamberimize (asv) ihsan buyurduğu gayet büyük bir havuzdur. Suyu pek tatlı, berrak, ferahlatıcıdır. Sâlih mü`minler bu sudan içecek, mahşerin dehşetinden meydana gelen hararetlerini bununla gidereceklerdir.

Hz. Peygamber (asv) bu durumu şöyle anlatmıştır:

"Ümmetim havza, benim yanıma gelecek. Ben de tıpkı bir adamın kendi develerinden başkasının develerini kovduğu gibi birtakım insanları havuzumdan kovacağım" Sahâbîler

"Ey Allah'ın peygamberi, Sen bizi tanıyabilecek misin?" dediler. Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle cevaplandırdı:

"Evet sizin başka hiç kimsede bulunmayan bir simanız olacak, benim yanıma abdest eserinden yüzleriniz ve ayaklarınız nurlu olarak geleceksiniz. Ama sizden bu grub yanıma gelmekten mutlaka alıkonulacak ve gelemeyecekler. Ben "Ya Rabbi! Bunlar benim ashabımdandır" diyeceğim. Bana bir Melek şöyle cevap verecek: "Onların senden sonra ne bid'atler çıkardığını biliyor musun?" (Müslim Tahâre, 38).

Havz-ı kevseri ispat eden hadisler manevi mütevatir derecesini bulmuştur. Elliden fazla sahâbe tarafından bu hadisler rivâyet edilmiştir. Dalâlet fırkalarından Haricîler ve Mutezile'den bir kısım âlimleri havuzu inkâr etmişlerdir. Hz. Peygamber (asv)'in havuzdan kovacağı fırkalar, münafıklar ve mürtedlerdir. Çünkü onlar mü'minler gibi önce abdest aldıklarından, elleri ayakları nurlu gibi haşredilirler; fakat Hz. Peygamber (asv) onları simalarından tanır ve havuzun başından kovar. Bazı alimler bu kovulanları büyük günah sahibi mü'minler ve bid'atları küfre varmayan bid'at fırkalarıdır, şeklinde yorumlamıştır. Hariciler, Rafıziler ve diğer bid'at grupları buna dahildir.

Bir rivâyete göre her peygamberin bir havzı vardır. Havzının başında elinde asası olduğu halde duracak ve ümmetinden tanıdıklarını davet edecektir. Hz. Peygamber (s.a.s) havuzunun büyüklüğü ve havuzu başında toplanacak ümmetinin çokluğu ile diğer peygamberlere temayüz edecektir.
 
(Zübeyr TEKKEŞİN)

İlave bilgi için tıklayınız: KEVSER...  ve  HAVZ-I KEVSER...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun