Kerahet vakitleri Peygamberimiz tarafından mı belirlenmiştir?

Tarih: 15.01.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Beş vakit vardır ki, bunlara kerâhet veya mekruh vakitler denir. Bunlarda bazı ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır.

Ukbe b. Âmir el-Cühenî'den şöyle dediği nakledilmiştir:

"Rasûlüllah (s.a.s) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasaklıyordu. Güneş'in doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, Güneş'in gök yüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve Güneş'in sararmasından itibaren batmasına kadar." (Müslim, Müsâfîrîn, 293; Ebû Dâvud, Cenâiz 51; Tirmizî, Cenâiz, 41; Nesaî, Mevâkît, 31, 34, Cenâiz, 89; İbn Mâce, Cenâiz, 30; Dârimî, Salât, 142).

Bu hadiste belirtilen üç vakit şunlardır:

a. Güneş'in doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar.

b. Güneş'in, başımızın üzerinde, tam dik bulunduğu vakit.

c. Batmazdan önce, Güneş'in gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit.

Bu üç kerâhet vaktinde ne kazaya kalmış farz namazlar, ne vitir gibi vacip namaz ne de daha önce hazırlanmış bulunan bir cenaze namazı kılınamadığı gibi, daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı "tilâvet secdesi" de yapılamaz. Aksi takdirde iâde edilmeleri gerekir. Ancak o günün ikindi namazına Güneş batmazdan önce başlanmışsa, yarıda bırakılmayarak tamamlanır. Sabah namazını kılarken Güneş'in doğması ise, namazın bozulmasına sebep olur. Böyle bir namaz daha sonra iade edilir.

Bu üç vaktin kerahet vakti olma hikmeti, ateşperestlerin ibadet zamanı olmasıdır.

Bunların dışında iki vakit daha vardır ki, yalnız nafile namazları etkiler. Ebû Said el-Hudrî'den şöyle dediği nakledilmiştir: " Rasûlüllah (s.a.s)'i şöyle derken işittim:

"Sabah namazı kılındıktan sonra, Güneş doğuncaya kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra, Güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 19; II, 42; III, 95).

Bu iki vakitte yalnız nafile namaz mekruhtur. Farz ve vacip bir namaz kılmak mekruh değildir. Cenaze namazı kılınabilir, tilavet secdesi de yapılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun