Şafi mezhebine göre kumar ile ilgili hükümler nelerdir?

Kazanan tarafa verilmek üzere ortaya bir miktar mal veya para koyarak oynanan şans oyununa kumar denir. Taraflardan birine kazanç sağlayan, di­ğerini de zarara uğratan -şekli, aleti ve yöntemi ne olursa olsun- her türlü oyun kumardır. Bu oyunları oynamak günahtır ve bu yolla sağlanan kazanç da haramdır.Yüce Allah, kumarın haram olduğunu ve ondan sakınılması gerektiğini bi­ze şu âyet-i kerîmeyle bildirmektedir:

"Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz." (Mâide 5/90.)

 

Bu âyet-i kerîmede şarap içmek, puta tapmak, fal oklarıyla fal bakmak ve kumar oynamak, şeytan işi pislikler olarak nitelenmiş ve kurtuluşa erip felah bulmak bunlardan uzak durma şartına bağlanmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde, bırakınız kumar oynamanın kendisini, kumar oynama önerisinde bulunmanın dahi günah olduğuna ve bu günahın kefaretinin de sa­daka vermek olduğuna dikkatlerimizi çekmiştir."Arkadaşına, 'Gel seninle kumar oynayalım' diyen kişi sadaka versin." (Buhârî, Tefsîrü'l-Kur'ân, 302.)

 

Kumarın haram kılınmasının hikmetine gelince yüce dinimiz, şu sebep­lerden dolayı kumarı haram kılmıştır:

a)  Kumar, insanı çalışmadan para kazanmaya, dolayısıyla tembelliğe sevkeder.

b)  Kumar yüzünden kaybedilen servetlerin yanı sıra oynayanlarda aşırı hırs ve tamahkârlık sebebiyle ahlâkî dejenerasyon meydana gelir.

c) Kazananlarla kaybedenler arasındaki ihtilâflar sebebiyle çok defalar ci­nayetle sonuçlanan kavgalar meydana gelir. Bu huzursuzluklar kumar oyna­yanlarla sınırlı kalmaz, bazan onların ailelerine ve yakın çevrelerine de sira­yet eder.

d)  Kumar oynayanlar, yukarıda sayılan olumsuzluklardan hiçbiri meyda­na gelmese bile zamanlarını boşa harcamış olurlar ki bu da önemsenmeye­cek az bir kayıp değildir. Zamanını değerlendirme bilincine varan, en büyük kaygısı zamanını değerlendirmek olan bireyler ve toplumlar yükselir; bu bilin­ce ulaşamayanlarsa gerileme sürecine girerler.

Dinimizin büyük hedeflerinden biri de mensuplarında zaman bilincini uyandırmaktır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun