İstiska (Yağmur) Namazı

İstiska, sözlükte "su istemek" anlamına gelir. Dinî ıstılahta ise "su kıtlığı­na mâruz kalan insanların yağmur duasında bulunmaları" demektir. Bu amaç­la iki rek'at namaz kılmak müekked sünnettir. İşte bu namaza istiska namazı denir.

 

Hanefî mezhebinde istiska namazı konusunda farklı görüşler vardır. İmam Ebû Hanîfe'ye göre istiska için sadece dua ve istiğfarda bulunulur; münferit olarak iki rek'at namaz kılınır. İmâmeyn'e göre ise tıpkı bayram na­mazı gibi cemaat halinde iki rek'at namaz kılınır. Kuvvetli görüşe göre bu na­maz menduptur. Çünkü Peygamber Efendimiz yağmur duasına çıkarken bu namazı bazan kılmış bazan kılmamıştır. Ezansız ve kametsiz olarak kılınan bu namazdan sonra hutbe de okunur. (İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtâr, 2/184.)

 

İstiska namazı cemaatle kılınır. Kılınışı tıpkı bayram namazı gibidir. Na­mazdan sonra hatibin, bayram hutbeleri gibi iki hutbe okuması menduptur. Yalnız bu hutbelerde tekbir alınmayıp birinci hutbeye başlarken yedi defa is­tiğfarda bulunulur. İstiğfarın tam metni şudur:

 

"Estağfirullahellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyül kayyumü ve etübü ileyh."

 

Sadece "estağfirullah" demek de yeterli olur.

Hatibin şal, abâ veya cübbesini ters çevirmesi menduptur. Cemaatin de bu hususta hatibe uyması uygun olur. Sesli veya sessiz çokça dua edilmeli­dir. İftitah duası yapılırken, sıkıntıyı gidermesi için Allah'a çokça yalvarıp du­ada bulunmak da sünnettir. Sıkıntıyı gidermek için okunması en uygun olan dua şudur:

 

Hatibin de fazla miktarda mağfiret talebinde bulunması ve şu âyet-i kerî­meyi okuması sünnettir:

 

"Dedim ki: 'Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır.' (Bağışlanma dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallar­la, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler ve ırmaklar var etesin." (Nuh 71/10-12.)

 

Ayrıca hatip, hutbede sevgili Peygamberimiz'in şu duasını da okumalıdır:

 

"Allahım! Yağmuru bize rahmet kıl! Bize azap, belâ, helak, yıkım ve boğ­ma suyu gönderme. Allahım! Yağdıracağın yağmuru küçük tepelere, ağaçla­rın bittikleri yerlere, vadilerin iç kısımlarına yağdır. Allahım! Yağdıracağın yağ­muru etrafımıza yağdır. Üzerimize yağdırma.

Allahım! İmdada koşucu, felâketten kurtarıcı, afiyet verici, meraları bol­laştırıcı, göz doyurucu, yeryüzünü kaplayıcı, umumi, sağanak ve devamlı bir yağmur yağdır. Allahım! Bize yağmur ihsan et. Bizi umut kesenlerden eyleme.

Allahım! Kullarda ve beldelerde sıkıntı, açlık ve darlık vardır. Öyle ki, bu­nu ancak sana şikâyet edebiliriz.

Allahım! Ekinlerimizi yeşert, davarlarımızın memelerinden bize süt akıt, göğün bereketlerini üzerimize indir, yerden bize bereket bitir. Şu üzerimizde duran ve senden başkasının gideremeyeceği belâyı üzerimizden gider.

Allahım! Senden bağışlama diliyoruz. Şüphesiz yegane bağışlayıcı sen­sin. Gökten üzerimize bol miktarda yağmur yağdır." Cezîrî, Mezâhib, 1/359.

 

 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun