Hutbeler Bölümü Hakkında

Değerli Ziyaretçilerimiz;

Bu bölümümüzü İstanbul' da bir ömür boyu imam - hatiplik yapan muhterem Ali Akgündüz Hocaefendi'nin hazırlamış olduğu "Hutbeler" isimli kitaptan derledik. Kendisi kitabının takdim bölümünde eserini şöyle takdim ediyor:


"1958 yılından beri az istisnayla her cuma günü hutbe yazar, hutbe okurdum.

43 yıllık ömrüm böyle geçti. "Hazâ min fadl-i Rabbî!"

Hayatımın Kur'ân'a ve îmana hizmetle geçmesi için çalıştım, çırpındım fakat çok az muvaffak olduğumu zannediyorum.

Rabbim azımızı çoğa kabul eylesin, âmin...

Tekrar tekrar yazarak okuduğum hutbeleri bâzı meslektaşlarım ısrarla istediler. Fotokopilerini alıp okudular. Faydalı olduğu anlaşıldı.

Zira bâzı hutbeler defalarca yeniden yazıldığı için tekâmül etmiş olabilirdi.

Hutbelerde göze çarpan güzellikler varsa bunlar istifade ettiğim kaynaklara aittir.

Kur'ân'a ve Resûl-i Zîşan'a ait her söz güzeldir.

Önemli bir fark da şudur: 45 yıldanberi okuyup istifade etmeye çalıştığım Kur'ân'ın hâlis ve manevî bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan cemaatımın istifade etmesini arzuladım.

Çünkü o nurlu eserlerde muazzam bir tesir gücü vardır. Bu tesir, ihlâs kuvvetinden olsa gerektir.

"Bazen bir satırında bir sahife kadar, bir sahifesinde bir kitap kadar kuvvet ve tesir bulunur."

İşte Kur'ân'ın malı olan bu Kur'ân ve îman hakikatlanndan cemaatımın hisselerini almalarını istedim.

Çok kere hiç araya girmeden hakikatları dinletmek, yalnız hakikatları konuşturmak istedim. O kuvvetli îman cereyanıyla doğrudan irtibat kurmalarını temine çalıştım.

Bana göre yaptığım iş; güzel sözleri, tesirli cümleleri, konuyla alâkalı paragrafları derleyip biraraya getirmektir.

Okuyucularımın, "Herşeyin iyisine bak!" kaidesiyle amel etmelerini, hata ve kusurlarımın affı için dualarını rica ederim.

Gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tandır.

Güngören, 23 Temmuz 1998 Ali Akgündüz"Herkese Hitap Eden Hutbeler, Ali Akgündüz, Genç Beyin Yayınları

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun