Kadınların kendi kendilerine doğum yapabilecekleri, ebenin veya doktorun bulunmasının caiz olmadığı, iddiasına cevap verir misiniz?

Tarih: 11.10.2013 - 06:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamber Efendimiz (asm) zamanında ebeler var mıydı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Doğumda ebenin veya doktorun bulunması, hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından zaruridir. 

Asr-ı Saadette kadınların tıbbî hizmetleri arasında ebelik de bulunmaktadır. Hz. Peygamber (asm)'in ebesinin, Abdurrahman b. Avfın annesi eş-Şifâ bint Avf olduğu nakledilmektedir. (İbn Sa'd, et-Tabakât, III, 124; el-Halebî, İnsânu'l-Uyûn, 1,103.) 

Peygamberimiz (asm) dünyaya teşrif buyurdukları sırada, aziz annesinin yanında Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifâ Hâtun ile Osman bin Ebu'l-Âs'ın annesi Fâtıma Hâtun vardı. (Kastalanî, Mevâbibü'l-Ledünniye: 1/122)

Hz. Peygamber (asm)'in ve Hz. Fatıma'nın çocuklarının ebeliğini ise Safiye bint Abdilmuttalib ve Hz. Peygamber'in hürriyete kavuşturduğu Selma (Ümmü Rafı') yapar. [İbn'l-Esîr, Usdu'l-Gabe, VII, 147; îbn Hacer, el-İsâbe, IV, 274; et-Tebrizî, el-İkmâl (Mişkât sonunda), III, 672.]

Hz. Selmâ (r.anha), Peygamberimiz (asm)'in halası Hz. Safiyye Binti Abdülmuttalib'in azatlısıdır. Resûlullah (asm)'ın mübarek zevcesi Hz. Hatice'den (r.anha) doğan bütün çocuklarına ebelik yapmış olan Hz. Selmâ, ayrıca Peygamberimiz (asm)'in bir diğer mübarek hanımı Hz. Mariye'den (r.anha) doğan Hz. İbrahim'e de ebelik yapmıştır. (Tabakât, 1:135.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun