Ka'b el-Ahbar'ın elinde bütünüyle tahrif olmamış Tevrat'ın olduğu söylenmektedir; bilgi verir misiniz?

Tarih: 23.01.2013 - 13:34 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yemen'de yaşadı­ğı, Resûl-i Ekrem (asm) zamanında oraya giden Hz. Ali ile görüşerek İslâmiyet'i kabul et­tiği veya Hz. Ebû Bekir devrinde Müslüman olduğu yahut Hz. Ömer döneminde Medine'ye geldiği, halifenin Kudüs'te bulunduğunu öğrenin­ce oraya giderek kendisiyle görüştüğü ve onun huzurunda Müslüman olduğu kaydedilmektedir.

İbn Sa'd'ın naklettiği bir rivayete göre, bir Yahudi âlimi olan babası Tevrat'ın bir kısmını yazıp kendisine ve­rerek, onunla yetinmesini tavsiye etmiş, diğer kitaplarını bir dolaba kilitleyip on­ları okumaması için kendisinden söz al­mıştır. Ancak İslâm'ın her tarafa yayılma­sı üzerine babasının sakladığı kitapları okuyan Kâ'b, bunlarda Resûlullah ile ümmetinin özelliklerini görünce İslâmiyet'i kabul etmiş, Abbas da onu himayesine almıştır.

Zehebî, Kâ'b'ın elinde Tevrat'ın tahrif edilmemiş bir nüshası bulunduğu için Yahudilere ait kitapları ve bu kitaplardaki sahih ve uydurma haberleri iyi tanıdığını söylemekte, Ebû Nuaym el-İsfahânî de Kâ'b'ın babasından kalan ve tahrif edilmemiş ol­duğu söylenen yegâne Tevrat nüshasın­dan özellikle son peygambere inanmanın gereğine ve onun ümmetinin faziletine dair geniş iktibaslar yapmaktadır.(Yaşar Kandemir, DİA, Ka'b el-Ahbar Md.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun