İslam dininde kadınların pantolon giymesi günah mıdır?

Soru Detayı
Bayanların pantolon giymesi caiz değil midir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuya farklı açılardan bakanlar farklı hükümler verebilirler. Her açının kendine göre hükmü olması da mümkündür. Ben de arz edeceğim açılardan bakacak, kendi görüşümü netleştirmeye çalışacağım. Takdir size aittir. Uygun bulursunuz, yahut da yanlış telakki edersiniz. İkisi de mümkündür.

Bugün giyim kuşamda tam bir karmaşa yaşanmaktadır. Ne erkek ne de kadın giyimi geçmişteki gibi net ve tam ayrılmış değildir.

Bunu şunun için arz ediyorum. Gerçekten de hanımların giyim kuşamında birinci ölçü tesettür ise, ikincisi de erkek giyimi olmaması, erkek giyimine benzememesidir. Efendimiz (asm)'in ikazı da bunu açıkça ifade etmektedir.

"Erkeklerden kadın giysisi, kadınlardan da erkek giysisi giyerek karşı cinse benzeyenlere..."(bk. Buhari nr:5751, ebu Davut nr:4098, Ahmet b.Hambel nr:3149, Nesei nr:9161)

diye başlayan hadiste lanet bedduası vardır.

Bu ikazı unutmayan hanımlar, giyimlerinde birinci olarak tesettürü esas aldıkları gibi, ikinci olarak da erkeğe benzememeyi esas alırlar. Kimliklerini korumak isterler.

Toplumun böyle bir kimlik korumasına ihtiyacı da kesindir. Cinsiyet karışımı söz konusu olacak nerdeyse.

Ancak bugün erkek giyimi eskisi kadar kesin belirlenmiş değildir. Pantolon artık sadece erkek giyimi olmaktan çıkıp kadınların da büyük ölçüde giyimi haline gelmiştir.

Nitekim Suudi Arabistanlı erkeklerin de kadın giyimine benzeyen entarilerle dolaştıkları bilinmektedir. Demek ki sabit bir erkek giyimi, tartışmasız mevcut değildir.

Bence bugün kadının giydiği pantolonun erkek giyimi olmasından önce, dar olup olmadığı, üzerini örten bir başka şeyin giyilip giyilmediği esas alınarak konuya bakılmalıdır.

Beden hatlarını belli etmeyecek genişlikteki pantolonun üzerine üst kısmı örten bir şey giyiliyorsa, artık bunun erkek giyimi olduğunu düşünmemek gerekir. Çünkü tesettürü daha iyi sağlamak özelliği söz konusudur.

Pantolon üzerine giyilen elbisenin ayaklara kadar inmesi tercih edilmelidir. Ancak giyilen pantolon dar değilse diz kapaklarına inen bir örtü giymek de yeterlidir. Bununla beraber kadın, tesettüründe takvayı esas almasına dikkat etmelidir.

Kadının pantolon giyinmesi Peygamberimiz(asm)  döneminde de vuku bulmuştur. Nitekim Efendimiz aleyhisselam İmam-ı Ali ile (Baki) mezarlığında iken yan yoldan bir kadının, bindiği eşek üzerinde giderken yağışlı hava sebebiyle ayağı kayan eşekten düştüğü görülür. Derhal yüzünü başka tarafa dönen Efendimize:

"Kadın sirval giymiş, bir yeri açılmadı!" derler.

Bunun üzerine Efendimizin (asm), bindiği eşekten düştüğü hâlde bir yerinin açılmasını önleyen sirvali giyen hanımlara dua ettiği duyulur.

Bu anlayış içinde pantolona baktığımızda üzerinde bir giyim olması halinde Efendimizin (asm) duasına mazhar olan bir giyim şekli dolduğunu düşünmek yanlış olmasa gerektir.

Çünkü geniş pantolonun da, arabaya binip inerken, merdivenden inip çıkarken, sirval gibi tesettürü temin ettiği bilinmektedir.

Nitekim siyerde Efendimizin (asm) sirval satın aldığı kaydı da vardır. Bizzat kendisinin giydiği görülmediğine göre, yakınlarına hediye etmek için almıştır diye düşünmek de mümkündür.

Sirval, Anadolu hanımlarının vücut hatlarını belli etmeyecek bollukta giydikleri şalvarı hatırlatıyor insana. Bu kadar bolluktaki şalvardan kimsenin şikayeti de olmamaktadır. Ben konuya böyle bakmaktayım.

Siz bu bakışı zorlaştırıcı da bulabilirsiniz, kolaylaştırıcı da görebilirsiniz. Bu biraz da sizin içinde bulunduğunuz şartlar ve kendi ruh halinizle ilgili olabilir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
163.780 kez okundu

Yorumlar

Anonim

PEKDE İNANDIRICI ETMEDİ BENİ BU AÇIKLAMA. BUNA BAKARSAN HERKES PANTALON GİYMEYE ÇALISMAYA BASLAR. BU DA DAHA FELAKETLİĞE YOL AÇAR.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör
(ahmet)

Cevabı kadının bir üst elbisenin altına pantolon giymesi olarak değerlendirdik. Zaten cevapta buna da dikkat çekilmişti.

Ancak günümüzde bazı kadınların yaptığı gibi sadece pantolon giyme konusuna gelince:

Müslüman kadının giyiminde esas mesele, tesettürü sağlamasıdır. Eli, ve yüzü dışında bütün vücudunu örtmesi, açık kalmamasıdır. Giyilen bir elbisenin tesettüre uygun olması için de altını göstermeyecek şekilde kalın ve avret yerlerini örtecek kadar uzun olmalıdır. Bunun için altını gösterecek şekilde ince ve şeffaf olan bir elbise ile örtünme gerçekleşmiş olmaz.

Bu meseleye esas teşkil eden hadis-i şeriflerin meali şöyledir:
Hz. Âişe'nin rivayetine göre, kız kardeşi Hz. Esma birgün Peygamberimizin huzuruna gitti. Üzerinde altını gösterecek şekilde ince bir elbise bulunuyordu. Resulullah (a.s.m.) onu görünce yüzünü çevirdi ve şöyle buyurdu: "Ya Esma, bir kadın buluğ çağına erince—yüzünü ve ellerini göstererek—bunlardan başka bir tarafının görünmesi sahih olmaz."1

Sahih-i Müslim'de Ebû Hüreyre (r.a.} tarafından bir rivayette Peygamberimiz, giyindiği halde açık olan, yani ince ve şeffaf elbise ile dolaşan kadınların Cehennemlik olduklarını, Cennetin kokusunu bile alamayacaklarını bildirirler.2

Alkame bin Ebi Alkame annesinin şöyle dediğini rivayet eder:
"Abdurrahman'ın kızı Hafsa'nın başında, saçını gösterecek şekilde ince bir başörtüsü olduğu halde Hz. Âişe'nin huzuruna girdi. Hz. Âişe başından örtüsünü alarak ikiye katladı, kalınlaştırdı.3

Hz. Ömer (r.a.) ise, cam gibi şeffaf olmasa da, giyindiği zaman altını iyice belli eden elbisenin kadınlara giydirilmemesi hususunda mü'minlere ikazda bulunmuştur.4

İmam Serahsî bu nakilden sonra, kadının giydiği elbise çok ince de olsa yine aynı hükmü taşır, şeklinde bir açıklama getirir. Daha sonra da, "Giyindiği halde açık" olan mealindeki hadisi kaydeder ve şöyle der: "Bu çeşit bir elbise şebeke (ağ) gibidir, örtünmeyi temin etmez. Bunun için yabancı erkeklerin bu şekilde giyinmiş bir kadına bakması helâl olmaz."5

Elbisenin şeffaf olmasındaki ölçü, tenin rengini belli etmesidir. Dışarıdan bakıldığı zaman elbisenin altından insanın teni görünüyorsa, elbise ince de olsa, kalın da olsa böyle bir elbise ile örtünme gerçekleşmiş olmaz. Bu mesele Halebî-i Sağir'de şöyle belirtilir: "Elbise altını, tenin rengini belli edecek şekilde ince olursa, bununla avret yeri örtülmüş olmaz. Fakat kalın olsa da, uzva yapışsa ve uzvun şeklini alsa (uzvun şekli görünür hale gelse), bu durumda örtünme hasıl olduğu için men edilmemesi gerekir, namaz caiz olur.6

Mesele diğer mezheplerde de aynı şekilde ifade edilir. Mâliki mezhebinin görüşü şöyledir: Elbise şeffaf olur, cildin rengini hemen belli ederse, bununla örtünme olmaz. Bu şekilde kılınan namazın mutlaka iade edilmesi gerekir. İnce ve dar olduğu için azanın şeklini belli e-den elbiseyi giymek de mekruhtur. Çünkü bu bir şahsiyetsizlik sayılır ve selef ulemasının giyim tarzına muhalif hareket edilmiş olunur.7

Hanbelî mezhebinin görüşü ise şu şekildedir:
Vacip olan örtünme, cildin rengini belli etmeyecek şekildeki örtünmedir. Eğer giyilen elbise cildin rengini belli edecek tarzda ince olur da bedenin beyazlık ve kırmızılığı görünürse namaz caiz olmaz. Çünkü bununla örtünme gerçekleşmiş olmaz. Şayet rengini örter de, hacmini belli ederse namaz caiz olur. Çünkü örtü kalın da olsa bundan kaçınmak mümkün değildir.8

Şafiî mezhebinin görüşü ise şöyledir:
Vacip olan, cildin rengini belli etmeyecek elbiseleri giyinmektir. İnceliğinden dolayı cildin rengini belli eden bir elbiseyi giymek caiz olmaz. Çünkü böyle bir elbise ile tesettür gerçekleşmiş olmaz. Yani, inceliğinden dolayı cildin beyazlığını veya siyahlığını gösteren elbise tesettür için kâfi gelmez. Yine, elbise kalın olsa da, dokunuşu itibariyle altından avret yerlerinin bir kısmını gösterse yine yeterli şekilde örtünme sağlanmamış olur. Diz kapakları ve uyluklar gibi bedenin incelik ve kalınlığını belli eden bir elbise ile kılınan namaz sahihtir, çünkü tesettür sağlanmış demektir. Fakat azaları belli etmeyecek şekilde bir örtü kullanmak müstehaptır.

Bütün bu nakillerden şöyle bir neticeye varmak mümkündündür:
Kadının yabancı erkeklerin yanında giymiş olduğu tenin rengini belli edecek ve gösterecek şekilde ince ise bununla örtünme gerçekleşmiş olmayacağından giyilmesi caiz olmaz. Bu giyecek, bir elbise, gömlek ve etek olduğu gibi, başörtüsü ve çorap da olabilir. Fakat gerek çorap olsun, gerekse başörtüsü ve diğer giyecekler olsun kalın oluyor da, altını göstermiyorsa böyle bir elbisenin giyilmesi caizdir. Çünkü çorap ve başörtüsü ne kadar kalın olursa olsun mutlaka bacağın ve başın şeklini belli edecektir. Fakat vücudun azalarını iyice belli edecek şekilde giyilen dar pantolon ve dar gömlekle namaz sahih olsa da, bakanların dikkatini çekip tahrik edeceğinden meşru görülmez. Merhum İbn-i Âbidin de eserinde bu hususa işaret etmektedir.10

1.Ebû Dâvud, Libas:31.
2.Müslim, Libas.-125.
3.Muvatta', Libas:4
4.Beyhakî. Sünen, 2:235
5.el-Mebsût, 10:155-
6.Halebî-i Sağır, s.141. l.Menânü'l-Celü, 1:136
8.İbni Kudâme. el-Muğnî, 1:337.
9.Afeaeıtf. el-Mecmû, 3:170-172.
10.Reddü'l-Muhtar, 5:238.
Mehmed Paksu

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Anonim

Allah(cc) razı olsun bak bu beni ikna etti...sağolun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
baLık

ben 7-8 yıl önce pantolon giyerdim ama sonra vaz geçtim.son zamanlarda da çevremdeki tanıdıklarımın ve akrabalarımın baskısından dolayı çok nadir de olsa pantolon giyiyorum(giymek istemediğim halde)dış elbisemin altına.cevaplarınız beni mutlu etti.Allah ebeden razı olsun..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ozkul882

Özellikle verilen cevaplarda kaynak gösterilince daha sağlam oluyor.Gayretlerinizden dolayı Allah razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
gurbetkusu

Allah sizden razı olsun bu site beni çok mutlu ediyor. Ve cevabını aradığım bütün soruları burda bulabiliyorum. Umarım asla kapanmaz. Allah sizi korusun ve basarınızı daim kılsın.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
seymacecen

ALLAH RAZI OLSUN ACIKLAMALAR BENİ MUTLU ETTİ.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hacerg

Benimde bu konuda şüphelerim vardı. Şimdi öğrenmiş oldum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
erencan318

Allah razı olsun, bu konuda bizi aydınlattığınız için Allah razı olsun hepinizden, selam ve dua ile

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mehru nur

AÇIKÇASI BUNLARI BİLİYORDUM AMA TEKRAR EDİNCE VE KAYNAKLARI DA GÖRÜNCE DAHA Bİ İYİ OLUYOR ALLAH RAZI OLSUN

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
crazy

ALLAH RAZI OLSUN GAYET TATMİN EDİCİ VE AÇIK CEVAPLAR..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
gulgul884

Bence cevaplar çok mantıklı. Zaten dinimiz birazda mantık dini değil mi? Vücut hatlarını belli etmezsek, üzerine geniş uzun şeyler giyersek neden günah olsun. Dar pantolon giyip üzerine kısa şeyler giymek zaten tesettüre yakışmayan bir davranış olur.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
gulgul884

Rüzgarlı havalarda etek giymekte beni çok zaman endişendiriyor her an açılacakmış gibi. Ama bu yönden bakılırsa pantolonu gereği gibi giyinmek son derece faydalı olacaktır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yakupa

sagolun hocam ben de bu soruyu sormayı düşünüyodum gerek kalmadı. bu sitede sormak istedigim soruların cevaplarını buluyorum. benim için çok iyi. allah rzı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yakupa

sağolun hocam ben de bu soruyu sormayı düşünüyodum gerek kalmadı. ...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
papatya6

emeği geçen herkesten ALLAH razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
gülbeyaz

kesinlikle arabalarda uzak yolculuklarda çok rahat ve şüphe içinde kalmıyor insan tabi üzerinde uzun ve bol kıyafetle gayet güvenilir oluyor bunun dinende uygun olması çok güzel zaten islam dini akıl ve mantığa yer veriyor allah sizlerden binlerce kez razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Aishee

Ben de düşünüyodum böyle bir soru sormayı neyseki benden önce soranlar olmuş......sitede emegi gecen herkesten Allah razı olsun....

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ddostt

gerçekten iç kıyafetin altına giyilen bol bir pantolan bir nevi koruma görevi görüyor
ben giymiyorum eşim izin vermediği için ama acilen bu yazıyı okuması lazım sanırım
allah ebeden razı olsun innşallah

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ahiretyolcusu

bazı hocalar değil dış kıyafetin altına, evde tek başına veya kadın kadınayken bile pantolon giyilemeyeceğini söylüyorlar insanın kafası karışıyor yani ...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
meryem40

çok saolun açıklayıcı anlatımınız aklımdakileri kesinleştirdi allah razı olsun bu kadar emeklerden sonra ...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
aali

Teşekkürler

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sabah yildizi

hocam cok güzel cevap vermissiniz arkadaslarimizdan biri cevaplariniz icin yorumcu katilmamis anlasilan cevaplariniz onu tatmin etmemis ama cok güzel cevap vermissiniz agziniza saglik allah sizi basimizdan eksik etmesin ve basarilarinizin devamini temenni ediyorum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
lahavle

hocam cevabınız için Allah razı olsun fakat bu pantolon giyenler üstlerine yeterince uzun ve bol giymedikleri zaman çok çirkin görüntü oluşuyor, biraz göze de hitap etmeli değilmi ki herkes beğenip ibret alsın

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
leylos950

güzel ve yerli bir cevap pantalon üzerine giyinen kisa üstler hatlari fazlasiyla belli ettigi icin mutlaka ilgi ceker ve heleki baslari kapali olanlarda cok cirkin duruyor. ben pantalon giyiyorum herzaman diz kapaklarina kadar bir elbise sekline ust ile cunku bisiklet surerken kendimi guvene almis oluyorum. Allah bizleri islah etsin daha cok düzeltecigimiz hatalarimiz var....

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
tayfa60

bayanlar dar olmadan pantolon giysinler üstüne de pardesü ama sadece pantolon kim ne dese desin bence doğru değildir. eğer böyle yapmasalar, sadece pantolon giyseler vücut hatlarını belli etmiş olurlar

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurlar

Cevaplariniz cok guzel. Allah islerinize kolaylik versin, Rabbim razi olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
z.saglam

bu cevaba sevindim, vazgeçmek çok zor gelirdi

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
maydin720

ben de pantollon giyiyorum ancak üzerine uzun bir elbise mutlaka giyiyorum. üzerine bir şey giyilmezse tesettürü tam sağlamaz. şunu söyleyebilirimki etek giymekten çok daha iyidir uzun elbiseyle pantolon giymek. mesela otobüse biniyorsunuz bacağınızın görünme ihtimali çok yüksek oluyor. etek neredeyse bu şekilde hiç giymiyorum diyebilirim. önemli olan örtünmekse; bu ister düz bi kumaşla öylesine örtünmek olsun isterse 1 kaç parçayla farketmez bence. Cevabınızı çoki iyi anladım.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ustad

ah hocam ah ne kapalı kardeşlerimizi goruyoruz insan gidip konuşası gelıyo kardeşim bole yapma demek isityo sadece başinda başortusu gerisini sormayın kardeşlerim. diyorumkı başindaki başortusune uygun yaşamıyor. tesetturlu olan kardeşlerimizi de zan altında bırakıyor.  ALLAH C.C hidayet nasip etsin (amin)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hacıanne

aydınlattığınız için Allah razı olsun. yeni üyeyim; sitenin devamlılığıni diliyorum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yucedigital

Yukarıda geçen kadının pantolon giyme mevzuu çok sık sorulan soru olmaya günümüzde başlanmıştır bunun evveliyatı yoktur çünkü müslüman toplumda kadının hak ve hukuku belli olduğu gibi, resulullah a.s dan evvel kadına hak verilmeyip kızdır diye çocukların diri diri mezara gömüldüklerini artık bilmeyenimiz yok gibidir, kadına ve kıza ve erkeğe ve ve hayvanlara haklarını cenab-ı hak azze ve celle peygamber aracılığıyla bildirmiştir hocamız sağolsunlar girişte zaten inanıp inanmamanın okurlara kaldığını ifade beyan etmiştir. burda mevzuu bahis olan hadisler göz önüne alınırsa böyle bir hadisi şerif in var olduğunu bilipte bunu inkar saymak çok yanlış ve günahtır,

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
TÜLAYCAN

yorumlarınızı çok mantıklı buluyorum. Umarım ders alanlar olur.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
talia a

Bence ne olursa olsun pantolon kadın giyimi olamaz takva gereği peygamberimizin(s.a.v) lanetlediği bir şeyi giymeyi düşünemem. günümüzde tesettürü sağlayan o kadar elbise var ki en basidi pardesü bence örtmeye yeter bence pantplon şeytanın sağ traftan yaklaşması için bir araçtır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Odiyorsa.blogcu

Öncelikle Siteye emeği geçenlerden Allah Razı olsun. Sorulan soruların %80 inin aynı olmasının sebebini cevap veren değerli kardeşlerimiz biraz düşünmelidir. Sanmıyorum ki sitede hiç cevap aramadan hiçbiryeri okumadan bir soru sorulsun. Mesela Kadının pantolon giymesi konusunda defalarca ve defalarca başka sorular sorulmuş ve hepside bu yazıya yönlendirilmiş. Yani cevap tek. O zaman neden defalarca sorular var ? Bütün diğer soru soranlar Bu yazıyı okumadan sorularını sormadığına inanıyorum. Okumuşlardır mutlaka. Lakin herkesin tatmin olamadıkları bir yazı olsa gerek ki, bu cevapla yetinemeyenler varki bu konu hakkında birçok tekrar eden sorular var. Neden ? Cevapta eksiklik aramalıyız, örneklemelerle açıklamalıyız, netlik kazandırmalıyız, kaçamak yorumlara meydan vermeyecek açıklıklar getirmeliyiz zannımca. Cevaptaki bir eksiklik bu olsa gerek diye düşünüyorum. Mesela denilebilirki, Kadın her ne kadar pantolon giyerse giyinsin, dizden bele kadar olan vücudunun şeklini belli edeceğinden, pantolonun üzerinden dizlere kadar kapatan bir "ÜST" elbise giyilmeden pantolonun tek başına giyinmesi yanlıştır denilebilir. Kesinlik ve netlik kazandırabilir. Zira bu soruyu soran veya merak eden bayanlar, zaten pantolon giyen bayanlar. Ama soruyu sormakta veya merak etmekteki amaç ne? Samimiyetle doğru olanı öğrenip uygulamak mı, yoksa pantolon giyebilmek için giymek istediği için, giyebilmesi için sizden destek aramak mı. Yani "yalnızca, tek başına" pantolon giymenin doğruluğuna inanan kadınların bunu size onaylatmaları mı soru sormaktaki amaç ? Sorular defalarca çeşitli açılardan soruluyor ise, cevaptaki eksiklikten ve açık olmamasından kaynaklanmaktadır bence. Örneklemeler ve sınır çizgileri daha belirgin hale getiren cevaplara ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
bluerose158

bende pantolon giydim ama üzerine uzun pardüsö giyerdim. Ayrıca çok rahat oluyo hiç bir yerin açılmıyor. Özelliklede hareketli isen. Bence çok mantıklı. Etek giyip kadına benziycem derken üstün başın açılırsa oda saçma olur zannedersem.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
TÜLAYCAN

şuan bende pardesünün altından pantolon giyiniyorum. en azından bir yere adımımı atacak olsam rahat hareket ediyorum. etek o kadar rahat olmuyor bu anlamda. hem pardesü varken vücut hatlarınızda belli olmuyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ü.gülsüm

ben de kaılıyorum etek gıyıp suram buram acılacagına pantolon gıyıp uzerınden bır seyler gıymek daha uygun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Camtutan

Ahmet Şahin Bey kusuruma bakmazsa biraz açmak istiyorum bu konuyu. Çünkü pantolon giyen onca insan var ki... Bu konu çokça yanlış anlaşılmıştır.. Pantolon, değişimin tezahürü aslında, ama aynı zamanda değişen yaşamın getirdiği bir gereklilik. Ölçütleri olmalı mı? Muhakkak. Üzerine, uzunca bir pardösü giymek mesela (dar olmamak, vücut hatlarını belli etmemek ve rengi ile dikkat çekmemek koşulu ile bir pardösü, yine aynı şekilde pantolunun da alttan sırıtmayacak şekilde rengi olmalı, sonra ayakkabı çok yüksek topuklu olmamalı, başörtüsü daha sadece renklerden seçilmeli, yürüyüş daha mütevazi olmalı (havalı yürüme tabirinin zıddı) v.s) bu şekilde bir pardüse ile pantolon çok rahat giyilebilir. ....

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
eylülyağmuru

Bir bayana ne giyerse giysin üzerini örtmesi yakışıyor. Erkeklerden farkımız olmalı giyinirken. Şimdi baktığımızda kim kadın kim erkek belli değil. Pantolon bende giyiyorum fakat üzerini örten uzunca elbise olunca etekten daha rahat oluyor. En azından açılma korkusu yok. Dinin tesettüre bakışını çok iyi bilirsek umarım bilmeyen ve bilmediği halde dini baltalamaya çalışan kimselere verceğimiz cevap da mantıklı olur. Pantolon giyen bi kardeşimize ille etek giy yoksa kapanmamış olursun dersek sadece onu soğutmuş oluruz ama yöntem çok önemli üzerine daha münasip şeyler giyilip pantolonun giyilebilceğini yakınlarımıza anlatırsak islama bir kişi daha kazandırmanın sevincini yaşarız.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ebabekir

günümüzde pantolon giyen kadınların heryeri belli pantolonda her yeri belli ediyo zaten bol giyin desek giyende yok pantolon giyipde bir yeri belli olmayan birini gösterin sene bana ancak üstüne pardesü giyerse müstesna ama yaz günleri bu da olmayacağına göre giyilmese daha iyi değilmi ama malesef buda olmucana göre dar pantolonları giyin bakalım hesabını nerde vereceksiniz onların bu sebepten sokağa bile çıkamıyorum korkumdan

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
zekiyemahmut

Allah bu sitede emeği geçen herkesten razı olsun soru yollayanlardan da... tereddütlerim vardı bu konuda.ama bu yazıyı okuduktan sonra çok rahatladı içim.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
musavvet

yeni yeni etek giymeye başladım ama uzun süre pantolon giyen biri için çok zor merdiven inip çıkarken kaldırımlarda filan adım atmak zor oluyo birde daha önce pantolon üstüne uzun bişiler giyiyordum ama bazı hocalardan kesinlikle giyilmemesini söylediler kafam karısık giydiğimiz zamanlarda dizlere kadar elbise tarzı tunik tarzı seyler giyiyordum öyle söylenincede etek giymeye basladım hayırlısı neyse Allah bize sevdirsin onu en önemlisi bu.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
SaLTaNaTSIZ

ALLAH SİZDEN HADSİZ EBEDİ SONSUZ SAYININ SONSUZ KATI KADAR RAZI OLSUN.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
senveson

ahmet hocam a katılıyor saygılarımı sunuyorum...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
augen

Ahmet hocamizdanda sohbete yorumlarini katan kardeslerimizden de Allah kat kat razi olsun İslami gercek anlamda yasamak isteyen iyi yönünü zaten görür.saga sola cekmeye gerek yok. Allah hakkimizda hayirlisini versin.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
melek kara

zorlaştırmayın kolaylaştırın"bizim dinimiz çok güzel insanı zorlamadan yaşaya biliriz yeterki isteyelim bu konudaki yorumlarınız çok aydınlatıcı başka yerlere sormadan istediklerimizi öğreniyoruz yolunuz açık olsun ALLAH yardımcınız olsun üzerini örtersen pantolon daha sağlık lı günümüz şartlarında etek daha tehlikeli selametle

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
cukulata

Allah razi olsun guzel yazmissiniz. Insan ne giymek isterse giysin saten karar o kisinindir yani kendi iradesidir. Ancak en guzeli ve en dogrusu vucudunun hic bir yerini belli etmeyecek sekilde kalin ve uzun bir elbisedir. Bøyle giyerseniz hem kendinizi gunahtan korursunuz hem de cok sevap kazanirsiniz. Artik secim sizin...Ben mesela bøyle giyiyorum ve bøyle giymekten de cok mutluyum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mhtp52

Allah sizden razı olsun. Gerçekten cevaplarınız çok açıklayıcı. Ben açık bir bayanım. Ama pantolon üzerine tunikler falan giyiyorum. Sizin cevaplarınızla daha da farklı giyinmeye çalışacağım.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
amatallah

etegin altina kumas pantolon giyinilirse hem tesettür saglanir hemde düsldügnde ve rüzgar nedenyle otobslere binip inerken bi yeri acilmaz..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun