Irak savaşı sırasında kaçırılan bazı sivillerin kafalarının kesilmesi dinimizde nasıl değerlendirilir?

Tarih: 12.08.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslamiyet, savaş hâlinde bile olsa savaşa katılmayanları, çocukları, yaşlıları ve kadınların öldürülmesini yasaklar.

Semure İbnu Cündeb (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Müşriklerin yaşlılarını öldürün, fakat tıfıllarına (şerh) yani henüz tüyü çıkmayanlara dokunmayın." [Ebu Dâvud, Cihâd 121, (2670); Tirmizî, Siyer 28, (1583)].

Hadisin aslında geçen "şeyh" yaşlı demektir. Bu kelimenin muhtelif kullanışları var. Pirifâni manasına da gelir. Ancak şârihler, bu hadiste "eli kılınç tutan yaşlı erkek" manasında kullanıldığını belirtirler.

Başka hadislerde, savaşta savaşamayacak durumda olan yaşlıların ve kadınların öldürülmesi açıkça yasaklanmıştır.

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın katıldığı gazvelerden birinde öldürülmüş bir kadın bulundu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunun üzerine kadınları ve çocukları öldürmeyi yasakladı." [Buharî, Cihâd 147, 148; Müslim, Cihâd 24, (1744); Muvatta 3, (2, 447); Tirmizî, Cihâd 19, (1569); Ebu Dâvud, Cihâd 34, (1667); İbnu Mâce, 30, (2841)].

İmam Malik ve Evzâî Hazretleri, Resûlullah (asm)'ın bu husustaki hassasiyetine binâen şu hükme varırlar:

"Kadın ve çocuğun (savaşta) öldürülmesi hiçbir surette câiz değildir, öyle ki, savaşan kâfirler, kadın ve çocukları kendilerine kalkan yapıp gerisinde siperlenseler veya bir kaleye veya gemiye girip beraberlerinde çocukları ve kadınları alıp perde olarak tutsalar bile onlara öldürücü atış yapmak veya sığınaklarını yakmak caiz olmaz."

İmam Şâfiî ve Kûfîler (Hanefî ulemâsı): "Kadın, savaşçı (olarak askerlere karışmış) ise öldürülmeleri câizdir." demişlerdir.

Mâlikîlerden İbnu Habîb: "Kadının savaşa katılması öldürülmesi için yeterli değildir, bizzat öldürme işine girişmiş ve buna kasdetmiş olması şarttır." der. Mürahik (bülug yaşına yaklaşmış) çocuğun durumu da aynıdır.

İbnu Battâl'ın aktardığına göre, bütün ulemâ, kadın ve çocuğu öldürmeye yönelmenin câiz olmadığında ittifak etmişlerdir. Kadın için: "Zayıf olmaları sebebiyle", çocuklar için de: "Küfre düşmekte kâsır olmaları sebebiyle" derler ve ilâve ederler: "Her ikisinden de istifâde etme imkânı vardır..."

Bu açıklamalara göre savaşta kâfirlerin çocuklarının ve kadınlarının öldürülmesi caiz değildir, yasaktır.

Dinimiz, savaşa katılmayan kâfirlerin bile öldürülmesini yasaklarken, bir Müslümanın öldürülmesi elbette çok büyük bir günahtır ve bunun dinde yeri yoktur.

Diğer yandan internette yayınlanan görüntülerin gerçek olup olmadığını da bilmiyoruz. İslam düşmanlarının yayınladığı provokatif görüntüler de olabilir. Bu bakımdan ihtiyatlı davranmak gerekir.

(Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, 5/95 vd.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun