İletişim araçları ile sesin uzak mesafelere yayılması nasıl olur?

Tarih: 13.02.2013 - 12:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İletişim araçları ile görüşürken örneğin; Türkiye'den Japonya’yı telefon ile aradığımızda, yaptığımız konuşmamızdaki sesler hava yolu ile taşınarak mı gidiyor, yoksa Japonya'da direkt o sesler yaratılıyor mu?

- Zira mesafe çok uzun olmasına karşın, sesimiz çok kısa sürede gidiyor. Bu olayın fiziksel anlatımı nasıldır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu günkü müspet ilmin verilerine göre, dış kulak, çevredeki ses dalgalarını kulak kepçesi ile toplayıp orta kulağa iletir. Orta kulak ise, aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır. İç kulak da bu titreşimleri sesin yoğunluğuna ve sıklığına göre elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Beyinde birkaç konaklamadan sonra mesajlar, son olarak bu sinyallerin işleme koyulup yorumlandığı duyma merkezine iletilirler. Böylece duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir.

Allah, Hakim isminin gereği olarak bazı şeyleri sebepler dairesindeki unsurlar aracılığıyla yaratır. Yağmuru bulutlar vasıtasıyla yağdırır, nesneleri gözlere ışık vasıtasıyla gösterir, kulaklara sesleri hava dalgalarının titreşimleri vasıtasıyla işittirir.

Ancak bu konuda sebepleri öyle seçer ki, onların gerçek anlamda söz konusu işlerle uzaktan, yakından hiçbir tesirlerinin olmadığını gösterir. Mesela, koca bir incir ağacını bir tırnak kadar olan bir çekirdeğin omuzları üzerinde yükseltir. Harika bir sanat eseri olan bir insanı bir spermadan yaratıp inşa eder. Bunun gibi hava zerrelerinin büyük dalgalar halinde fırtınalar koparırken, sade ve özel sesleri özellikleriyle birlikte kulaklara ulaştırmaları, elbette onların hüneri olamaz.  

Bütün sebeplerin yaratıcısı Allah olduğu gibi, bütün müsebbebatın (sebeplere bağlı olarak meydana gelen varlıkları / olayların) yaratıcısı da Allah’tır. Yani, sebepler ile görünürde onlara bağlı olarak var olanlar arasında bir yaratma-yaratılma ilişkisi değil, bir iktiran ilişkisi vardır. Buna göre, sesleri yaratan Allah olduğu gibi, o sesleri hava dalgalarına bindiren ve onları elektronik sinyallerine dönüştüren de Allah’tır.

"Hava o kadar çok vazifelerle gayet hakîmane ve kerimane istihdam olunur ki, güya o camid havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi; bu kâinat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak, o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle; zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve zîhayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkîhine vasıta olmak gibi çok küllî vazifelerde ve hizmetlerde, bir dest-i gaybî tarafından gayet şuurkârane ve alîmane ve hayatperverane istihdam olunuyor." (Nursi, Asa-yı Musa, s. 101)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun