Hz. Peygamber'in şalvar giydiği ve bunun sünnet olduğu doğru mudur?

Tarih: 23.01.2013 - 00:25 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in şalvar giydiğini ve bunun sünnet olduğunu savunanlar şöyle bir kaynak sunuyorlar: (Ebû Ya’la, Müsned, XI, 23-25, No: 6162; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat, VI, 349-350, No: 6594…) 
- Böyle bir kaynak, bilgi var mıdır?
- Varsa bu bilgi şalvarı sünnet yapacak kadar sağlam mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Taberani’de Hz. Peygamber (asm)’in pazara gelerek şalvar satın aldığıyla ilgili (el-Evsat, VI, 349-350, No: 6594) rivayette geçen kelime “seravil”dir. Bu kelime sirval kelimesinin çoğuludur. Bazı bilgilere göre, sirval, genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş bir tür pantolondur.

Taberani bizzat bu hadis rivayetinin (senedinde münferit kalmış şahıslar olduğunu vurgulamak suretiyle) sağlam olmadığına işaret etmiştir. (Evsat, a.y)

Ebu Yala’nın müsnedinde de (XI, 23-25, No: 6162) aynı hadis rivayeti yer almaktadır.

Hadisin dipnotunda  yer alan Hüseyin Selim Esed’in  hükmü de “bu hadis oldukça zayıftı” şeklindedir.

Bu iki  kaynaktaki ilgili hadis rivayetini değerlendiren Hafız Heysemi de bunun zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 5/127)

Sirval ile başka bir hadis rivayeti ise şöyledir:

Süveyd İbnu Kays anlatıyor: "Ben ve Mahrefetu'I-Abdi, Hecer'den bez alıp, Mekke'ye getirdik. Resûlullah aleyhissalatu vesselam (yanımıza) gelip bizimle bir sirval pazarlık etti ve satın aldı. Fiyatını bize tartıp ödedi. Tartan kimseye de: "Tart (ve ibreyi lehine) kaydır!" diye emretti." (Ebu Davud, Buyu' 7; Tirmizi, Buyu' 66)

Bazı rivayetlre göre, Hz. Peygamber (asm) sirvalı satın almış fakat giymemiştir. Diğer bazı rivayetelere göre ise satın alıp giymiştir. (bk. Tuhfetu’l-Ahvezi, 4/443)

Hadiste yer alan sirval/seravil, Lügat kitaplarında “göbek ile diz arasını örten bir elbise veya göbekten ayaklara kadar örten bir elbise” olduğu bildirilmiştir. Buna göre kısa olanı dizleri de örtecek kadar olan iç don, uzun olanı ise şalvar olabilir.

Nitekim “Google translate” sözlüğünde sirval kilot olarak tercüme edilmiştir.

Bununla beraber, diğer bazı kaynaklarda bunun aslının farsça olup muarreb bir kelime olduğu ve farsçada buna “Şalvar” denildiği bildirilmiştir. (bk. el-Mucemu’l-Arabi Liesmai’l-Melabis “Sirval” maddesi)

Bu konuda araştırma yapan Prof. Dr. Ali Yardım, özetle şunları belirtmiştir:

Hz. Peygamberin (asm) kıyafetleri şu parça ve çeşitlerden oluşmaktadır:

Mübarek başlarına; burnus veya kalensüve adı verilen bir külah üzerine sarılmış sarık (‘imame) giyerlerdi.

- Üstlerine giyindikleri elbiseleri de ridâ, izâr ve kamîs şeklinde olurdu. Giyindikleri kıyafet -umumiyetle- iki parça olup; üst parçasına ridâ, alt parçasına da izâr denirdi. Kamîs ismi verilen önü kapalı entari gibi uzun gömlek giyinmeyi ise daha fazla tercih ederlerdi. Gerektiği zaman bunların üzerine; cübbe, aba, bürde gibi adlar verilen hırka nevinden bir kıyafet giydikleri de olurdu.

- Ayaklarına giydikleri ayakkabı çeşidi ise; nâleyn adı verilen sandal tipi pabuçla, huffeyn denen potin veya mest tipi ayakkabılardır.

Kaynakların verdiği bilgilere göre; Hz. Peygamber (asm)'in bütün giyim eşyaları bu parçalardan meydana geliyordu. Kendilerinin çorap giymedikleri hususunda vesika değerini taşıyan bir kayda rastlayamadığımızı da belirtmeliyiz.

Buhari'de geçen bir rivayette Peygamberimiz (asm)'in: "Giyecek izar bulamayan kimse şalvar (seravil) giysin." buyurdukları kaydedilir. (bk. El-Camiu's Sahih VII, 38; Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimiz'in Şemaili, Damla Yayınevi, İstanbul-1998, s.120-121)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun