Hz. Ömer'in boyunun uzunluğundan başının Mescid-i Nebevi'nin tavanına değdiği ve Hücre-i Saadet'in genişletildiği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Tarih: 15.06.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bilindiği üzere Hz. Peygamber (a.s.m) Medine’ye hicret ettikten sonra Kuba’da kaldığı sırada Kuba mescidini inşa ettirmiştir. Birkaç gün sonra Medine’ye hareket etmiş ve oraya vardıktan sonra ilk işi Mescid-i Nebevî'yi inşa ettirmek olmuştur.

Hz. Enes (ra)’in bildirdiğine göre, bu mescit ilk defa kamıştan yapılmıştır. Dört yıl sonra yeniden inşa edilmiş ve bu kez kerpiçten inşa edilmiştir.(İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 7/246; Fedailu’l-Medineti’l-münevvere, 2/129).

Mescit, bu son inşasında ham kerpiç ile bina olunmuş idi. Fakat çatısı hurma dalları, direkleri de hurma gövdeleri idi. Bu yapı Hz. Peygamber (asm) hayatta olduğu müddetçe devam etti. Hz. Ebû Bekir (ra) Mescidi yenilerken (genişletme ve süsleme nevinden) hiçbir şey ziyâde etmedi. Hz. Ömer (ra) ise mescidin yalnız enini boyunu artırıp, Rasûlullah (asm) zamanındaki bina tarzına göre kerpiç ve hurma dallarıyla bina etti ve direklerini de tekrar ağaç olarak koydu. Hz. Osman (ra) ise, mescidin binasını (genişletme ve süslendirme olarak) değiştirdi ve hem de çok genişletti. Duvarlarını da (kerpiç yerine) nakışlı taşlarla ve kireçle bina etti. Ve direklerini nakışlı taşlardan, tavanını da sâç ağacından yaptı. (bk. Buharî, Salat, 92; Fedailu’l-Medineti’l-münevvere, 2/132-133).

Kaynaklarda farklı zamanlarda Mescid-i Nebevî'nin yenilenmesi ve genişletilmesi söz konusu olduğu belirtilmekle beraber, Hz. Ömer (ra)’in boyunun uzunluğundan ötürü tavanının yükseltildiğine dair bir bilgiye rastlayamadık.

İlave bilgi için tıklayınız:

MESCİDU'N-NEBEVİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun