Hz. İsa, İdris, İlyas ve Hızır'ın farklı hayat mertebelerinde bulunmasının hikmeti nedir ki diğer peygamberlerden farklı bir hayat mertebesinde bulunuyorlar?

Tarih: 27.11.2006 - 19:56 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. İlyas (as), İsrailoğulları’nın yola gelmeyeceklerine iyice kanaat getirince, kendisini onların arasından ayırmasını ve gökyüzüne kaldırması için Cenab-ı Hakk’tan niyaz etti. Cenab-ı Hak da İlyas (as)’ın bu duasını kabul ederek O’na kavminden ayrılmasına ve semaya yükseltilmesine izin verdi.

İbn Asakir, îbn İshak'tan şöyle rivayet ediyor:

Bizim arkadaşlarımızın naklettiklerine göre, Adem vefat edeceği zaman çocuklarını biraraya topladı ve onlara:

«Ey evlat­larım, Cenab-ı Hak kesinlikle yeryüzüne azap indirecektir. Be­nim cesedim sizinle beraber mağarada kalsın. Ne zaman indiniz, beni gönderin ve Şam arazisinde defnedin.» dedi. Adem'in cese­di çocuklarıyla beraberdi, Cenab-ı Hak, Nuh'u peygamber olarak gönderdiği zaman o, cesedi yanına aldı. Cenabı Hak tufanı yer­yüzüne gönderdiği zaman yeryüzü sulara garkoldu. Hz. Nuh üç çocuğuna cesedi emredilen mağaraya götürüp defnetmelerini söy­ledi. Çocuklar:

«Yeryüzü vahşet içerisindedir. Ünsiyet verilecek hiç kimse yok. Ve biz yolu da bulamayız. Fırsat ver ki insanlar emin olup çoğalıncaya kadar bekletelim» dediler. Nuh onlara:

«Adem, Allah'ın katında kendisini defneden kişinin kıyamete ka­dar diri kalması için niyazda bulunmuştur.», dedi. Buna rağmen Adem (as)'in cesedi Hızır gelinceye kadar durdu. Adem'i defneden Hı­zır'dır ve bundan dolayı da Cenab-ı Hak onu dilediği kadar yaşa­tacaktır»

Hz. İsa (as), insanları hak dine davet ettikçe, Yahudiler ona karşı temerrüd ve düşmanlıkta ileri gittiler. Onun çalışmalarını engellemeye gayret ettiler. Sonunda onun da Hz. Zekeriya (as), Hz. Yahya (as) ve daha nice peygamberler gibi öldürmeye karar verdiler. Bu maksadla içlerinden bir şahsı inanmış gibi aralarına soktular. Bu şahıs onlara bunların faaliyetlerini, toplanma yer ve zamanlarını bildiriyordu. Öldürmeye azmettikleri zaman Cenab-ı Hak Hz. İsa (as)'ya şöyle vahyetti:

"Ey İsa, seni ecelin geldiğinde öldürecek olan benim. Seni ben semaya yükselteceğim. Yahudilerin suikastlerinden tertemiz kurtaracağım ve sana uyanları kıyamete kadar seni inkar edenlere üstün kılacağım.(İslam alimleri, burada geçen "İsa'ya uyanların" Müslümanlar olduğunu belirtirler.) Sonra dönüşünüz bana olacak ve ihtilafa düştüğünüz meselelerde hükmü ben vereceğim." (Al-i İmran, 3/55)

Hz. İsa (as)'ya Peygamberimiz (asm)'le alakalı çokça vahiy gelmesinden dolayı ve kendisinden sonra Peygamberimizin (asm) geleceği bildirildiği için onun ümmetinden olmayı arzu etmiştir. Ayrıca Hristiyanlığın tasaffi edilmesine vesile olacağı için allah kendi katına yükseltmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Hz. İdris(a.s)'in hayatta olduğu, ölmediği ve göklere yükseldiği söyleniyor, doğru mudur, hayatta ise ne zaman ölecektir? Ayrıca hayatı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?..

- Hz. Hızır var mıdır, geçekten hayatta mıdır?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun