Hz. Ali'nin "Aç olanın dini olmaz." sözüne dayanarak, bir lokma ekmeğe muhtaç, evsiz insanların iman durumu hakkında ne söyleyebiliriz?

Tarih: 08.02.2012 - 04:41 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Ali’nin böyle bir sözüne rastayamadık.

- İslam’da, ne zenginlik ne de fakirlik, bir iyilik veya kötülük alameti değildir. İslam’da değer ölçüsü, takvadır/Allah korkusudur.

Başta Hz. Ali olmak üzere, milyonlarca fakir insan gelmiş geçmiş ki hepsi de çok güzel mümin idiler. Hatta bu gün bile dindar olanların önemli bir kesimi fakirdir. Bu sebeble, bu sözün Hz. Ali’ye aidiyetinin tespiti mümkün olmadığı gibi, sahih bir kaynakta görmenin de mümkün olamayacağını düşünüyoruz.

- Şu bir gerçektir ki, insanlar bazen bollukla bazen de kıtlıkla imtihan edilir. Her ikisinin de önemli bir hikmeti insanların sabrını sınamak, Allah’a karşı teslimiyetini ölçmektir. Durumu iyi iken Allah’a severek ibadet eden bir kimse, durumu kötü olunca Allah’a kızarak ibadeti terk edenin bu hususta imtihanı kaybettiği ortadadır.

“Öyle insanlar vardır ki Allah’a sırf bir hesaba binaen imanla küfür arasında bir yerde ibadet eder. Şayet umduğu faydayı elde ederse onunla huzur bulup sevinir, eğer bir sıkıntı ve imtihana mâruz kalırsa yüzüstü dönüverir. Dünyayı da âhireti de kaybeder. İşte besbelli olan hüsran budur.” (Hac, 22/11)

mealindeki ayette insanların bu tavrı eleştirilmektedir.

Bu tavrın eleştirilmesi, aslında aksinin mümkün olduğunu, yani fakirlikle de insanların dindar bir hayat yaşayabileceklerini göstermektedir.

- Bununla beraber, bu konuyla ilgili,

 “Neredeyse fakirlik küfre dönüşür.” (Aclunî, 2/108)

manasındaki hadisin ifade ettiği gibi, fakirliğin ve yoksulluğun isyan ve küfür potansiyeline sahip bir tarafı vardır. Bu olumsuz potansiyel, fakirin kendisi için olduğu gibi, insan olarak fakirin fakir halini düşünen kimseler için de ciddi bir tehlike arz etmektedir. Şeytanın insanı isyana sevk etmek ve küfre sürüklemek için kullandığı kozların başında belki de fakirlik gelir. Bize düşen bu tuzağa düşmemeye çaba sarf etmektir.

- Şunu unutmayalım ki, birer imtihan sorusu olan fakirlik gibi zenginlik de imtihanı kaybetme riskini taşır.

“İnsanlar kendilerini ihtiyaçsız hissettiği zaman azgınlaşır.” (Alak, 96/6-7)

mealindeki ayette bu gerçeğe işaret edilmiştir.

Demek ki, fakirlik de zenginlik de birer imtihan aracıdır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun