Hayvan atıklarıyla beslenen hayvanların eti murdar olur mu?

Tarih: 03.04.2022 - 07:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Besi hayvancılığında kullanılan yemlerde, hayvan atığı varsa (tavuk yeminde tavuk, sığır yeminde sığır parçaları veya bazı yemlerde domuz parçaları gibi) böyle beslenen hayvanların eti murdar olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, serbest dolaşan tavuğun (decâce muhallât) ve pislik yiyen ineğin (cellâle) etleri kokmadıkça ya da pislikle beraber normal yiyecek ve alaflarını da yiyor ve pislik, bütün yediklerinin yarısından azı kalıyorsa, mekruh olmakla beraber etlerini yemek helaldir. Örneğin köpek sütü emmiş kuzunun durumu da bu ölçülere göre değerlendirilir. (bk. İbni Abidîn 4/341)

İçinde domuz parçaları bulunan yemlere gelince:

Domuz eti, İslam dininde haram kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

“Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, vurulup öldürülmüş hayvanlar... size haram kılındı.” (Maide, 5/3)

Bu ayette geçen ürünlerin yenilmesinin haramlığı insanlara yöneliktir. Bu bakımdan içerisinde domuz katkısı bulunan ürünlerin yem sanayiinde kullanılması, “domuz etinin yenmesi” anlamına gelmez.

Çünkü bu tür yemler gerek imalat döneminde gerek bunları yiyen hayvanların vücudunda değişime uğramakta, domuz eti olmaktan hükmen çıkmış olmaktadırlar. Bu sebeple sağlık açısından bir sorun bulunmaması kaydıyla, bu tür yemlerle beslenen hayvanların etini yemek dinen sakıncalı değildir.

Nitekim pislik yiyen tavuk (cellale) vs. gibi hayvanların eti, "kesimden önce belli bir süre bekletilmeleri ve bu sürede temiz yemlerle beslenmeleri" kaydıyla yenilebilmektedir. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, 8/207)

Bahsi geçen durumda, içinde domuz parçaları da bulunan yemle beslenen hayvanların da belli bir süre temiz yemlerle beslendikten sonra satışa sunulması gerekir.

Öte yandan domuz sütü ile beslenen bir hayvanın etinin yenmesinde bir sakınca bulunmadığı fakihler tarafından açıkça belirtilmiştir. (Serahsi, el-Mebsut, 11/255; Kasani, Bedaiu’s-sanai, 4/40)

Şu var ki, Müslümanların, domuz yetiştirilmesini ve ticaretini teşvik etme durumuna düşmemeleri için, alternatif ürünler aramaya yönelmeleri dinin genel prensipleri açısından daha uygundur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Köpek sütü içmiş bir kuzunun eti yenir mi? ... 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun