Hatayı bağışlamak, şerefi artırır mı?

Tarih: 25.06.2023 - 11:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir hadiste, kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır, diye okudum, böyle bir hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis-i şerif şöyledir:

“Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa, Allah da onu yükseltir.” (Müslim, Birr 69)

Bu hadiste üç önemli konuya dikkat çekilmiştir:

- Sadaka vermek malı artırır.
- Hatayı bağışlamak şerefi artırır.
- Alçak gönüllü olanı Allah yükseltir.

- Çok net ve kesin bir ifade ile Sevgili Peygamberimiz (asm), sanılanın aksine, sadakanın malı eksiltmeyeceğini müjdelemektedir. Çünkü Allah Teâlâ, sadaka olarak verilen her şeyin karşılığını vereceğini vadetmiştir.

Sadaka, Allah’a yakınlık maksadıyla harcanan mal demektir. Onun dünyadaki peşin faydasını malı arttığı için alan; ahiretteki faydasını ise sevabı kat kat olduğu için veren görür.

Kendisinden sadaka verilen mal, bereketlenir. Verene de Allah verir. Görünürde bir azalma var gibi gelse bile, karşılığı ya dünyada ya ahirette ya da her ikisinde birden en az on misli ile alınacağından mal manen ve maddeten bereketlenmiş ve artmış olur. Yani sadaka malı ya maddeten ya manen arttırır, kesinlikle eksiltmez. O hâlde cimri davranmaya gerek yoktur. Cömertlik bereket getirir.

İşte bu hikmetten dolayı, Hz. Peygamber Efendimiz (asm), sadakanın malı eksiltmediğine sanki bir başka örnek verir gibi, cezalandırmaya gücü yettiği hâlde insanların kusurlarını affeden kimsenin izzet ve şerefinin artacağını, mütevazi davrananların da Allah Teala tarafından şeref ve itibarlarının yükseltileceğini bildirmiştir.

Hadiste sayılan bu üç husus da ilk bakışta bir eksiklikmiş gibi gözükse de sonuçlarının fevkalade yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Aslında af ve tevazu da huy bakımından sadaka anlamındadır.

Bu durumda "sadaka" kelimesi sadece mal olarak değil, fedakârlık, affetmek, bağışlamak, hataları gizlemek, öfkeyi yudumlamak, alacağını bağışlamak… gibi her türlü fazilet bu kapsama girmektedir.

O hâlde hadisimizin manası, her güzellik ve iyilik, bereket, şeref ve izzet kaynağıdır, demek olmaktadır. Buna göre:

- Allah için verilen sadaka malı noksanlaştırmaz. Sadakanın bereketi mutlaka görülür.

- Dünyada malını arttırmak, ahirette sevabını çoğaltmak isteyen sadaka vermelidir.

- Şeref ve izzetini yükseltmek isteyen de insanlara karşı alçak gönüllü ve bağışlayıcı olmalıdır. (Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerhi)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun