Hanımına mehir borcu olan, zekat öder mi?

Hanımına mehir borcu olan, zekat öder mi?
Tarih: 10.06.2017 - 00:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

​- Hanımına mehir borcu olan erkek, (borcu gelirinden düşünce zekatın farz olduğu nisab miktarından az oluyorsa) zekat öder mi? Delili ile cevaplar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsanlara borçlanıp da onlar tarafından ödenmesi istenen bir borcun karşılığında, aynı miktarda (borcu kadar) borçlunun elinde geçer akçe / para veya ticaret malı ya da saime (çayıra başıboş olarak salıverilen) hayvan bulunursa, bu zekata tabî olmaz. Çünkü bunlar, ancak borcun karşılığıdır.

Yine ödünç alınmış paralar, yok olmuş eşya bedeli, zevcelere ödenecek mehir paraları, geçmiş yıllara ait zekat borçları, hep bu borç kısmındandır. Kişi borçlarını hesap ederken bu kalemleri de borç hanesine katar.

O bakımdan bir kimsenin temel ihtiyaçlarından başka elinde nisab miktarı geçer parası veya ticaret eşyası bulunduğu halde, bu miktara denk de borcu olsa, kendisine zekat farz olmaz. (bk. Bilmen, Ömer Nasuhi, İslam İlmihali, Zekâta tâbi olmayan mallar, md. 18; krş. İbnu Abidin, Reddül Muhtâr, 2/260-2612; Kâsânî, Bedâi'u's-Sanâi, 2/6)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun