Gizli şirke örnekler verir misiniz? Etkili bir nasihat nasıl olur?

Tarih: 13.12.2014 - 00:49 | Güncelleme:

Soru Detayı

1) Gizli şirke günümüzde yaygın olarak yapılanlarından örnekler verebilir misiniz? Biz 15-16 tane bulduk, sayfanızdan yardım aldık. Ama örneklerin çoğalması lazım.Yardımcı olursanızçok seviniriz.
2) Peygamberin davranışları. ~Böyle dostunuz oldu mu?~ diye karşımıza gelenler. Sizden isteğimiz bunun hakkında küçük bir metin hazırlamanız.
- Vaaza nasıl başlacağım hakkında ve etkileyici olma konusunda.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Biz sizin hangi örnekleri bulduğunuzu bilemediğimiz için aynı şeyleri söylemiş olabiliriz.

- Bugün en fazla şirk alanı şunlar olabilir:

a) Mezarlardan vesilelik yönü bırakıp, doğrudan kabrin sahibinden bir şeyler istemek. Yani: “Allah’ım! Şu zat hürmetine benim şu işimi yap!” yerine, “Ey filanca zat! Ne olur benim işimi yap!” gibi ifadeler şirke kapı açar.

b) Bir ibadet yaparken, Allah’ın rızasını insanların da iltifatını kazanmaya çalışmak; riyâkarlık etmek, çok yaygın olan gizli şirklerden biridir.

c) Hacca gitmeye hevesli olmadığı halde, komşusu gittiği için, ondan daha aşağı kalmamak için hacca gitmek de böyle bir gizli şirktir.

d) İnsanların gözünde cömert olduğunu kanıtlamak için ziyafetler vermek.

e) Normalde beş lira vermeyi düşünürken, bazı kimseleri gördüğü için on lira sadaka vermek...

f) Namazın rükünlerini / kıraat, rüku ve secdelerini, oradaki bazı insanlardan ötürü uzatmak, ağır ağır namaz kıldığını göstermek…

g) İnsanların görsün diye dudaklarını kıpırdatarak, zikretmek, Kur’an okumak...

Not: İnsanlar, bazen bütün bu işleri yaparlar, fakat hiç de insanların iltifatını nazara almazlar. Örneğin, evde hızlıca namaz kıldığı halde, camide sükun ve huzuru bulduğu, zamanı ve zemini müsait olduğu için daha düzgün namaz kılmak riyakarlık değildir. Fakat, insanların hatırını saydığı oranda ibadete riya ve gizli şirki karıştırmış olur...

Cevap 2:

Vaaza başlarken, şu hususları sırasıyla takip etmek âdettendir:

- Euzu-Besmele,

- Hamdele-Salvele okunur. Sonra,

- Ayet-hadis zikredilir. Örneğin:

“Andolsun! Allah’ın Resûl’ünde sizin için Allah’a ve âhiret gününe kavuşmaya inananlar ve Allah’ı çok zikredenler için en güzel bir örnek vardır.” (Ahzab, 33/21),

“Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 68/4)

mealindeki ayetler ışığında konu açıklanabilir.

- Vaazın konusuna uygun olarak bir giriş yapılır. Ardından;

- İlgili ayet ve hadislerin açıklaması yapılır ve onların ışığında vaaz konusu sürdürülür. Örneğin: onun tevazuu, takvası, şecaati, sahaveti, fetaneti, ailesine karşı saygı ve sevgisi, ümmetine karşı şefkat ve merhametiyle ilgili bazı hadisler zikredilebilir.

- Tevazzu ile ilgili şu hadis zikredilebilir:

“Medine halkından bir cariye (bile) ihtiyaç duyduğu bir konu için Resulullah’ın elinden tutardı (onu yanına alırdı) ve o da elini cariyenin / kadının elinden çekmezdi (kadının istediği yere giderdi); öyle ki kadın onu Medine’nin istediği yerine çeker götürürdü.” (İbn Mace, Zühd, 16)

Not 1: Hz. Peygamber (asm)'in kadının elini tutmadığına dair sahih hadisler vardır. Onun o ifadeler alimler tarafından tevil edilmiştir.

- Mümkünse konuyla ilgili (hurafe olmayan) güzel bir veya birkaç kıssa / canlı örnekler ile konu daha da açıklığa kavuşturulur.

- Örneğin cömertliği ile ilgili şu hadis zikredilebilir:

Sehl b. Sa´d  anlatıyor:

“Bir kadın, dokuduğu kumaşı Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem´e getirip verdi ve: ‘Bunu senin giymen için ellerimle dokudum.’ dedi. Hz. Peygamberin böyle bir kumaşa ihtiyacı vardı; onu aldı ve giyinip yanımıza geldi. Elbiseyi Resûl-i Ekrem´in üzerinde gören bir adam, Hz. Peygambere: 'Bu ne kadar da güzelmiş! Verseniz de ben giyinsem.' dedi.

Hz. Peygamber: 'Peki!..' dedi. Orada biraz oturduktan sonra evine gitti; kumaşı katlayıp o adama gönderdi. Sahâbîler, kumaşı isteyen o zâta: 'Hiç de iyi yapmadın;  Resûl-i Ekrem´in bir elbiseye ihtiyacı vardı. Onun kendisinden bir şey isteyeni geri çevirmediğini bile bile kumaşı istedin.' dediler.

O zât şunları söyledi: 'Vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim.' Gerçekten de o kumaş bu zâtın kefeni oldu.” (bk.Buhârî, Cenâiz 28; Nesâî, Zînet 97; İbni Mâce, Libâs 1)

Not 2: Vaazın tesirli olması için:

a) Tesir etsin diye konuşulmamalıdır.

b) Konuşmada güzel cümlelerle edebi sanatlara yer verilmelidir.

c) Kendi konuşmasındaki ifadelere değil, konuya yoğunlaşmalıdır.

d) Tesiri halk etmek Allah’a aittir, bunu ona bırakmalıdır.

e) Allah’ı anlatırken, onun huzurunda dururken, İnsanların iltifatını aramamalıdır. Bu tür gösterişler vebaliyle beraber cemaate de ağırlık hissi verir.

f) Yapmacık ifadelerden mutlaka sakınmalıdır.

g) Güncel siyasi konulara girmeden günlük canlı örneklere yer verilmelidir.

Daha bir çok hususu ferasetinize havale ederiz...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun