Gayrimüslim ile Müslüman arasındaki fark nedir?

Tarih: 10.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Müslüman: İslâm dinini kabul eden, Allah'a teslim olmuş kişi. Resûl-i Ekremin (a.s.m.) haber verdiği ahkâm ve emirleri, dinin icaplarını kabul edip, ona bütün varlığıyla teslim olmak, itaat etmek ve boyun eğmektir. Bu durumda İslâm'ın getirdiklerini kabul eden kimseye Müslim-Müslüman denir.

İman ise, lügat manası itibariyle; bir şeye hiç tereddüt etmeden kesin olarak inanmak, bir hükmü tasdik etmektir. Verilen haberin kendisinde ve haberi verenin doğruluğunda şüpheye düşmemektir.

Dinî manâsıyla da îman, Allah'ın varlık ve birliğine, Hazret-i Muhammed'in (a.s.m.) Onun Peygamberi olduğuna ve Peygamber olarak insanlara duyurduğu şeylerin hak ve doğru olduğuna tereddütsüz inanmak, tasdik etmek ve kabul etmektir.

İslâm dininin kabul ettiği inançlı bir Müslüman, İslâm ve îman tariflerinde yer alan bütün esas ve prensipleri kabul edip inanan, îman ve İslâmı birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak bilip ona göre hayatını sürdüren insandır. Çünkü bu iki mefhum ruh ve beden gibi birbirinden ayrılmayan, ayrıldığı takdirde bir mânâ ifade etmeyen şeylerdir.

Gayrimüslim: Müslüman olmayan, İslâm'ın dışında başka bir dine mensup kişi.

İnsanlar inanç bakımından iki gruba ayrılır: Hz. Muhammed (asm)'in peygamberlerin sonuncusu (bk. Ahzâb, 33/40) ve bütün insanlığın peygamberi (bk. A'râf, 7/158; Sebe', 34/28) olduğuna inanan kimselere Müslüman; Hz. Muhammed (asm)'in peygamberliğine inanmayan kimselere de gayrimüslim denilir. Bu tanıma göre ehlikitap olanlar (Yahudiler ve Hristiyanlar), mecusiler, dehriler, sâbiîler, mürtedler, müşrikler gayrimüslim sınıfına girmektedirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun