Evde köpek beslemek hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 30.08.2006 - 12:05 | Güncelleme:

Soru Detayı
Günümüzde o kadar çok evinde köpek besleyen aile var ki (özellikle Müslümanlar)! Ben bunun günah olup olmadığını öğrenmek istiyorum! Günah ise, sebebi? Bir çok söylenti var, köpek Allah'a değil sahibine taptığı için diyenler. Köpeğin kokusundan rahatsız oldukları için rahmet melekleri girmezlermiş o eve? Rahmet meleklerini diğer meleklerden ayrılır mı?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi, onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır (Nevevî, Şerhu'l-Müslim, Kahire 1347-1349/1929-1930, XIV/84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV/139).

Köpek rızkı esbap olan insanlardan blmektedir. Bu konuda Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir açıklam yapmaktadır:

"Sebeplere riâyet bir sorumluluk olsa da, onlara te’sir-i hakiki vermek apaçık bir dalâlet ve inhiraf, onlara riâyet etmenin yanında neticeyi Allah’tan bilmekse bir istikamettir."

“Arkadaş! İnsan esbâb ve şerâiti kucağına alıp ona yapışırsa, zillet ve hakarete ma’ruz kalır. Meselâ; kelp, hayvanlar arasında birkaç sıfat-ı hasene ile muttasıftır ve onlarla iştihar etmiştir. Hatta onun sadâkat ve vefadârlığı darb-ı mesel olmuştur. O, bu güzel evsâfına binâen insanlar arasında mübarek bir hayvan kabul edilmesi gerekirken maalesef mübârekiyet şöyle dursun ‘necisü’l-ayn’ addedilmiştir. Tavuk, inek, kedi gibi hayvanlarda ise, insanların onlara ettikleri ihsanlara karşı şükran hisleri olmadığı halde, insanlarca azîz ve mübarek sayılmışlardır."

"Evet, kelpte hırs marazı fazla olduğundan zâhirî sebeplere öyle bir ihtimam ile yapışır ki, bu onun, Mün’im-i Hakîkî’den bütün bütün gafil olduğunu gösterir. Evet kelp, vasıtayı müessir bilerek, Mün’im-i Hakîkî’ye karşı gafletine ceza olarak ‘necis’ hükmünü almıştır ki, tâhir olsun. Zira hükümler, hadler günahlara keffâret olmak için vaz’edilmişlerdir.. ve kelp insanlar arasında tahkir damgasını gafletine keffâret olarak yemiştir. Öteki hayvanlar ise, vesâiti bilmiyorlar ve esbâba da o kadar kıymet vermiyorlar. Meselâ; kedi, seni sever, tazarru eder; ihsânını alıncaya kadar.. aldıktan sonra, sanki aranızda hiçbir muârefe olmamış gibi bir tavra girer.. evet, onun ancak Mün’im-i Hakîkî’ye şükran hissi vardır; çünkü fıtratı Sâni’i bilir.. ve şuuru olsun olmasın, lisân-ı hâliyle ibadetini eda eder. Evet, kedinin mırmırları ‘Yâ Râhîm! Yâ Râhîm! Yâ Râhîm’dir." (bk. Mesnevi-i Nuriye, Katre)

Melekler vazife olarak ayrılmaktadırlar. Rahmet melekleri, azab melekleri gibi melekler vardır...

İlave bilgi için tıklayınız: 

Evde, bahçede köpek beslemek namaza mani olur mu; köpek elbisemize sürtünürse, o elbiseyle namaz kılınabilir mi?.. 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun