Eş cinsel (homoseksüel) olan bir insan evlenebilir mi?

Tarih: 22.02.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Evlenebilirse, erkek gibi görünüyorsa bir bayanla ya da tam aksi bir durumda bir erkekle mi evlnebilir?             

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Fukahanın çoğuna göre, h u n s â: Erkeklik ve dişilik âleti birlikte bulunan kimsedir. Hangi aletinden idrar yapıyorsa, daha çok ona yakın bir hüküm taşır. Yani erkeklik aletinden idrar yapıyorsa, erkek; dişilik aletinden idrar yapıyorsa, dişi sayılır.(1)

Her iki aletinden eşit biçimde idrar geliyorsa, o takdirde hem erkek, hem dişidir, yani ona hunsâ denilir. Bu, İmam Ebû Hanîfe'ye göredir.(2)

İmam Ebû Hanîfe'ye göre, taşıdığı her iki aletten de idrar gelirse, o, «Hunsâ müşkil» kabul edilir. Bir aletten az, birinden çok gelmesi buna tesir etmez.

Fukahanın çoğuna göre, bu durum, onun ergen olmasına kadar geçerlidir. Ergen olunca, erkeklik aleti harekete geçip evlenecek güçte bulunuyorsa, o takdirde erkek kabul edilir. Sakal ve bıyıklarının da çıkması böyledir. Bunun gibi ergenlik çağına girince göğüsleri büyür, ayhali olursa / âdet görürse, o takdirde dişi kabul edilir.

Ergenlik çağına girdiği hâlde ne erkek olduğuna ne de dişi olduğuna dair belirtilen alâmetler ortaya çıkmazsa, o takdirde «Hunsâ Müşkil = Eşelcins» sayılır.

Sadece meni, belsuyunun çıkması yeterli değildir. Çünkü bu her iki cinsten de çıkabilir.(3)

Eğer iki hünsâ-i müşkil biri erkek, biri kız diye evlendirilirse, ikisinin de durumu belli oluncaya kadar beklenir. Durumları belli olur da ikisi de kadın veya ikisi de erkek olursa nikâhları batıl olur. Biri erkek, biri kadın olursa nikâhları geçerli olur.(4) Durumları belli olmazsa yani müşkil olarak kalırlarsa yine nikâhları geçersiz olur.

Maliki ve Şafilerin bir görüşüne göre; hünsâ hakkında iki yönden de nikâh yasaktır. Yani hünsâ, bir kadın gibi bir erkekle nikâhlanamayacağı gibi, bir erkek gibi bir kadını da nikâhlayamaz.(5)

Hanbeliler, nikâh konusunda ihtilaf etmişlerdir. Hirâki’ye göre; hünsânın kendi sözüne başvurulur. Eğer o, erkek olduğunu ve kadınlara meylettiğini söylerse, kadınlarla evlenebilir. Kadın olduğunu ve erkeklere meylettiğini söylerse, erkeklerle evlenebilir. Ebu Bekir’e göre; hünsânın durumu ortaya çıkıncaya kadar evlenmesi caiz değildir.(6)

Günümüzde hünsâ birisi evlenmek istediğinde, evlenmeden önce mümkünse tıp, karine ve ikrar kriterlerine ve o ana kadar yetiştirildiği cinsiyete göre durumu tespit yapılıp, evlenebileceğine kanaat getirildikten sonra evlenebilmelidir.

Dipnotlar:

1. El-Hidâye - Merğinânî.
2. El-Kâfî - El-Mervezî.
3. El-Hidâye - Merğinânî - Fetâvâryi Hindiyye.
4. El-Kâfî - El-Mervezî.
5. Derdir, II, 373.
6. İbn Kudâme, VII, 620, 621, 158; Mevsua, XX, 27.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

zamancı

teşekkür ederim ama yeterince aydınlatamadım

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun