Efendisinden başkasına intisaba yeltenen nankör ile babasından başkasına soy iddiasında bulunan soysuzun tövbesi kabul olmaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyla alakalı Buharî ve Müslim’de değişik ifadeler vardır:

- “Kim bile bile babasından başkasına soy iddiasında bulunursa, ona cennet haram olur.” (Buharî, Faraiz, 29; Müslim, İman, 112,114,115).

- “Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse (soyunu başkasına dayandırırsa), bu bir küfür olur.” (Buharî, a.g.y; Müslim, İman, 113).

Hadisin açıklaması:

Hadiste yer alan “küfür” kavramı, ebedî cehennemde kalacağını gerektiren küfür anlamına değil, nankörlük anlamınadır. Bu nankörlüğün “küfür” kavramıyla ifade edilmesinin bir hikmeti, bu iddianın, aynı zamanda Allah’ın kudretine de bir iftira olmasıdır. Çünkü, kendisini başkasına nispet eden adam, bununla “Allah beni onun suyundan yarattı.” demek istiyor. Bunun ne kadar çirkin bir iftira olduğu ortadadır.(bk. Nevevî, İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi).

Hadiste “Cennet kendisine haram olur” hükmü konusunda alimler iki görüş sergilemişlerdir:

Birincisi: Böyle suç işlemenin caiz olduğunu söyleyen kimse hakkındadır. Çünkü, bu kimse haram bir fiili helal saydığı için küfre girer ve cennete giremez.

İkincisi: İlk cennete gidenlerle beraber giremez. Cennet, ilk planda ona haramdır. Daha sonra, Allah dilerse, onu affeder, dilerse cezalandırdıktan sonar cennete koyar.(bk. Nevevî, a.g.e).

Bu çeşit hadislerin manası tevile muhtaçtır. Alimler bunlar için “müşkil hadis” tabirini kullanıyorlar. Yani ilk etapta anlaşılması zor hadisler...

İslam’ın genel prensibi şudur:

Ne kadar büyük olursa olsun, günah işlemekle kimse kâfir olmaz. Sonra hangi günah olursa olsun, son nefese kadar herkese tövbe kapısı açıktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR