Dina Tecavüzü olayı gerçek mi?

Tarih: 21.09.2022 - 23:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı kaynaklarda geçen Dina Tecavüzü olayı ve Hz Yakup (a.s) tepkisi İslam dininde geçerli midir?
- Dina Tecavüzü olayını internette okudum, bunun gerçekliği nedir anlatabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslami kaynaklarda bu anlamda bir bilgi bulamadık.

Tevrat’ta, Tekvin / Yaratılış bölümünde anlatıldığına göre olay şöyledir:

Hz. Yakup’un kızı Dina’ya Hivîlerin reisi Hamor’un oğlu Şekem tecavüz eder. Daha sonra da Hz. Yakup’tan kızını ister, ancak İsrailoğulları bu işe karşı çıkar, çünkü onlar sünnetsizdir. “Eğer bütün erkekleriniz sünnet olursa, sizinle kız alıp verebiliriz.” derler. Hamor, oğlu Şekem ve tüm halkı sünnet olmayı kabul ederler. Onlar sünnet olup da sünnetin acısını çekerken Hz. Yakup’un oğulları onlara saldırır ve erkekleri kılıçtan geçirir. Hamor ve oğlu Şekem’i de öldürürler. Hz. Yakub oğullarının yaptığı bu katliamdan duyduğu rahatsızlığı dile getirir. (bk. Tekvîn, 34/1-30)

Bu olayın gerçek olup olmadığını, Kur'an ve Sünnetten tespit etme imkânımız yoktur.

Bugün mevcut bulunan Tevrat ve İncil’in tahrif edilen yerlerini genel bir bakışla tespit etmek mümkün olmadığından, Müslüman’a düşen, -hangi konu olursa olsun- onu Kur'an ve Sünnetteki verilerle karşılaştırarak teyit etmesi, konu ile ilgili bir malumat yoksa “Allah’a ve bize indirilene iman ettik.” diyerek temkinli davranmasıdır. (bk. Abdurrezzak, Musannef, 6/111; Ahmed b. Hanbel, 4/136; Ebu Davud, İlim 2)

Biz de bu olayla ilgili olarak “Allah’a ve bize indirilene iman ettik.” der, olumlu veya olumsuz bir değerlendirmede bulunmayız.

İlave bilgi için tıklayınız:

İslami kaynaklarda bulunmayıp, İncil'de veya Tevrat'ta bulunan bir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun