Cuma namazına gidenler nasıl olmalı?

Tarih: 09.06.2024 - 16:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cuma namazına gidenler ne yapmalı, olması gereken nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cuma günü gerekli temizliği yaptıktan sonra camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan kimsenin o gün ile daha önceki cuma arasında işlemiş olduğu günahların affedileceği belirtilmiştir. (bk. Buhârî, Cuma, 6, 19; Müslim, Cuma, 26)

Ayrıca, cuma gününü önemsemeden üç cuma namazını terkeden kimsenin kalbinin mühürleneceği bildirilmiştir. (bk. Ebû Dâvûd, Salat, 204)

İslam dünyasının her tarafından Müslümanların bir araya geldiği en büyük toplu ibadet olan hac, arefe gününün cumaya rastlaması halinde “hacc-ı ekber” (büyük hac) olarak anılır.

Bütün bu ve benzeri özelliklerinden dolayı gerek fert gerekse toplum olarak Müslümanlar açısından büyük önem taşıyan cuma gününde farz olan cuma namazından başka şu hususların yapılması sünnet kabul edilmiştir:

Boy abdesti almak (bazı alimlere göre farzdır), bıyıkları kısaltma, tırnak kesme vb. bedenî temizlikleri yapmak, misvak veya fırça ile dişleri temizlemek, güzel elbise giymek, güzel koku sürünmek, camiye erkenden gitmek, Kehf suresini okumak, camileri temizleyip kokulandırmak, sabah namazında Secde ve Dehr surelerini, cuma namazında ise Cuma ve Münafıkun veya Ala ve Gaşiye surelerini okumak, çokça dua ve zikir yapmak, Hz. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) Efendimize salatüselam getirmek.

İşi gücü olmayan, dışarıda vakit öldüren (ömrünü boşa harcayan) birçok insan var; bunlar cuma günü camiye en önce gelip ön sırada yerini alarak Sevgili Peygamberimizin (asm) müjdesine nail olmayı tercih etmeliler.

İşi gücü olanlar da bir an önce camiye gelmeye, içeri girip, sıralayacağımız ibadetleri yapmaya çalışmalıdırlar.

- Camide konuşma varken, melekler beklerken dışarıda durup boş şeylerle vakit geçirmek ne kadar yakışıksız bir davranış!

- Camiye girenler dilerlerse iki rekât camiyi selamlama namazı (tahiyyetü’l-mescid) kılmalı sonra önden arkaya doğru boş yerlere oturmalıdırlar.

- Konuşmacının anlattığı şeylere ihtiyacı olanlar onu dikkatle dinlemeli, asla telefon vb. ile meşgul olmamalıdırlar.

- Diyelim konuşma yok veya kişinin ilgisini çekmiyor, ihtiyacına cevap vermiyor, o zaman sıra tefekkür, zikir ve duaya gelir.

- Zikrin başında Kuran okuma, tövbe ve istiğfar, Lâ İlâhe İllallah, Elhamdülillah, Sübhânellah, Eş-şükrü lillah vardır.

- Tefekkür imanı güçlendirecek, hayatın manasını hatırlatacak, tercihlerde önceliğin doğru belirlenmesini sağlayacak, kalan ömrün ebedî hayatımız bakımından daha faydalı kullanımına zemin oluşturacaktır…

- Dua başlı başına ibadettir.

Eller kaldırılıp bilinç Allah’a özgü kılınıp kalp de onu misafir edince çok has bir ibadet başlar. Hastır; çünkü eller kaldırılmazsa ihlas bakımından en uygun ibadettir, kimse kimsenin dua ettiğini bilmez.

- Duada Allah’tan istemek onun razı olduğu bir davranıştır; isteneni vermek veya vermemek ise kesinlikle kulun faydasına olmak üzere Allah’a kalmıştır.

- Unutmayalım ki, cuma günü, duaların kabul edildiği bir vakit vardır; ne kadar çok dua, o kadar bulma ihtimali!

- Cumanın farzı kılınınca camiden kaçarcasına kapıya hücum etmek adaba aykırıdır. Bunun makul bir sebebi, vazifesi icabı erken çıkması gereken kimselerin, başkaları geçit yollarında namaza duracağı için önlerinden geçmeden çıkabilmektir.

Şu halde camide kalıp son dört rekât namazı (sünnet) ve zuhr-u ahiri kılmak isteyenler biraz bekleseler, biraz zikir, biraz dua ile meşgul olsalar, acelesi olanlar çıktıktan sonra namaza dursalar, geri taraflarda, çıkış yollarında değil ön taraflarda dursalar bu sakınca da ortadan kalkar.

- Cuma namazı farzdan önceki dört rekât sünnet, iki rekât farz, dört rekât da farzdan sonraki sünnet olmak üzere on rekâttır. Son dört rekâtı, kişilerin evlerinde veya müsait ise iş yerleri ve makamlarında kılmaları daha uygundur, tavsiye edilmiştir. Durum müsait değilse camide kılınır.

- Daha başka namazlar kılanlar bunları kılmayanlara, kılmayanlar da kılanlara karışmasalar fitne çıkmaz.

Bu vesile ile vaiz, imam, hatip ve müezzinlerden istirhamımız olacak:

- Lütfen şu kavga üslubunu bırakalım, dışarıdakilere kızıp içeridekileri hırpalama anlamsızlığını terk edelim.

- Usulünce öğretme, şefkat, merhamet, kalpleri tamir, sevgiyi paylaşma… yollarını tercih edelim.

- Lütfen cami içindeki insanların beyinlerini ve kulaklarını zedeleyecek ölçüde yüksek ses kullanmayalım.

- Kanaatimize göre namaz ve içeride okunanların, dışarıda cemaat yoksa minareden filan dışarıya verilmesi de uygun değildir, iyi sonuç vermiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 51
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun