Bonobolarda eşcinsellik fayda sağlıyor mu?

Tarih: 08.09.2022 - 11:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eşcinsellik doğru şekilde dengelenirse fayda sağlar mı? Eşcinsel kadınlar daha sağlıklı mı olur?
- Okuduğum bir yazıda eşcinselliğin anormal olmadığını ve zararlı olmadığını hatta normal ve doğal bir şey olduğunu açıklıyor. Örneğin bonobolarda eşcinsellik, sosyal ilişkileri güçlendirmek için kullanılan bir araçtır.
- Samoa'da yapılan bir araştırma, eşcinsel erkeklerin yeğenlerine daha çok zaman ayırdığı ve ilgilendikleri görülmüştür. Bu da evrimsel biyoloji açısından oldukça önemli bir kavram olan "akraba seçimi" (kin selection) ile açıklanabilir.
- Eşcinsellik, evrimsel mekanizmalar tarafından desteklenmek için doğrudan bireyin evrimsel başarısını arttırmak zorunda değildir. Akrabaların veya grubun başarısını arttırması da yeterli olabilmektedir.
- Bir diğer hipotez, eşcinselliğe sebep olan ve henüz tam olarak tespit edilememiş olan genlerin, kadınların cinsel verimliliğini arttırdığı; bu sebeple genel olarak yavru üretilemese bile eşcinselliğin elenmeden günümüze kadar gelebildiği yönündedir. Bu hipotezi savunanların çıkış noktası, orak hücre anemisinin zararlı bir mutasyon olmasına rağmen Sahra Altı Afrika'da bu hastalığı taşıyanların sıtmaya yakalanmaması örneğidir. Orak Hücre Anemisi, sıtmaya karşı direnç sağlamaktadır; bu sebeple zararlı bir hastalık olsa da popülasyon içinde belli bir oranda korunmaktadır. Bir hastalıkla kıyaslanıyor olması, hatalı anlaşılmalara neden olmamalı ve eşcinsel popülasyonun alınmasına sebebiyet vermemelidir. Zira bu, çok yaygın bir örnek olduğu için araştırmacılar tarafından kullanılmıştır ve teknik olarak bir "hastalık" olsa bile, Orak Hücre Anemisi sayesinde birçok birey sıtma gibi çok daha ölümcül bir hastalığa yakalanmadan hayatta kalmayı sürdürmüşlerdir.
- Bu, evrimsel açıdan çok büyük değere sahip bir durumdur. Dolayısıyla eğer ki eşcinsel dişilerin genleri, çiftleştiklerinde yavru sayısında veya sağlığında herhangi bir avantaj sağlıyorsa, bu özelliğin üreme sıklığını düşürse bile avantajlı bir sonuç doğuruyor olabilir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu uzun sorunuzu şu şekilde kısaltmak mümkün:

Bonobolarda (şempanze maymunlarından bir grup) eşcinsellik fayda sağlıyor mu? Eşcinsellik doğru şekilde dengelenirse fayda sağlar mı? Eşcinsel kadınlar daha sağlıklı mı olur?

Cevap:

Soruda geçen "eşcinsel" ifadesi, aynı cinsten iki kişinin birlikteliği anlamında kullanılmıştır.

Kadınla kadının, erkekle erkeğin cinsi münasebette bulunması demektir. Erkekle erkeğin beraber olmasına homoseksüellik de denir.

Bu sorunuza, muhatabına göre iki farklı şekilde cevap verilir:

1. Herhangi bir dini emir ve yasağı dikkate almayan, hayvan gibi yaşamak isteyenler

Bunlar herhangi bir dini inanca sahip olmayan, bir dine inansa da dinin emir ve yasaklarına göre değil de kendi isteğine göre bir hayat sürmek isteyenler.

Bunlar haram helal tanımaz. Nefsinin istediği şekilde yaşarlar. Bir bakıma hayvan gibi yaşamak isterler.

Aynı cinsten hayvanların ve bitkilerin çiftleşmeleri nadirattandır. Siz de hayvanlardan sadece şempanze maymunlarından söz etmişsiniz.

Bitkilerde çiçekleri erkek ve dişi çiçekleri ayrı olan ağaçlar vardır. Mesela söğüt, kavak, dut ve ceviz gibi. Elma, erik gibi ağaçların çiçekleri hermafrodittir. Yani aynı çiçekte hem erkek ve hem dişi organ vardır. Fakat döllenme genelde aynı çiçekten olmaz. Allah bir çiçeğin erkek organındaki çiçek tozunu, dişi organının yumurtalığından farklı zamanlarda olgunlaştırır. Onun için bir çiçeğin dişi organı, başka bir çiçeğin çiçek tozu ile döllenmiş olur.

Bitki ve hayvanlar bile aynı cinslerin döllenmesi engellenirken, insanın homoseksüelliğe yönelmesi yaratılışına terstir. Çünkü kalın bağırsak, insan dışkısının çıktığı yerdir. Homoseksüellik, her türlü mikrobun bulunduğu, her iki erkeğe de fizyolojik ve biyolojik büyük zararları olan bir fiildir. Bu pisliğin içinde zevk aramak, insanın yüksek ruhunu öldürür.

İnsan meleklerden de yüksek bir makamda yaratılmıştır. Kendisindeki istidat ve kabiliyetleri müspet yönde, Allah’ın emir ettiği yönde kullanırsa, meleklerden de yüksek seviyeye çıkar.

Böyle bir davranış insanın kişiliğine zarar verir. Onu toplumdan uzaklaştırır. İnsana ait haslet ve özelliklerin kaybedilmesine sebeptir.

2. İslam dinine inananlar.

Bir Müslüman her konuda kendisine haram ve helal olanları bilmek durumundadır.

Allah’ın meşru kıldığı evlilik bellidir. Evlenilmesi yasak olan birinci derecedeki yakınları; anne, kız kardeş, teyze, hala, evli olduğu kadının annesi ve kız kardeşleri-hanımı ile nikâhı devam ettiği sürecedir. Bunlar ilmihal kitaplarında genişçe anlatılır. Nikahsız beraber olmayı da İslamiyet zina olarak değerlendirir ve zina yapanın dünya ve ahirete yönelik cezaları vardır.

Homoseksüellik İslamiyet’te yasaklanmıştır.

Homoseksüel hayat yaşayan Lut kavminin gökten gelen taşlarla helak edildiği Kuran’da uzunca anlatılır.

Sonuç:

Teknik aletleri ve makineleri yapanlar, onların nasıl kullanılacağını, kullanma kılavuzlarıyla bildirirler. Kullanma talimatına uymadan o aletlerin kullanması, onların bozulmasına sebep olur. Mesela, 220 voltta çalışması gereken çamaşır makinesini 500 voltta çalıştırırsanız onu bozarsınız.

İnsanı yaratan Allah, insanın hem dünya ve hem ahirette nasıl mutlu olacağını Kuran’da bildirmiş. Onu açıklayıp nefsinde yaşayarak gösteren peygamber de göndermiş. Bunun dışında insanın mutluluk araması, ayda su arama gibi bir şeydir.

Kur’an’da insanın mutluluğunun yollarını anlatan çok ayet vardır. Bir tanesi mealen; “... Kalpler ancak Allah’ı anmakla, onu zikretmekle tatmin olur.” (Rad, 13/28) buyrulur. Reçete budur. Allah’ı bilmek, onun emir ve yasaklarına uymaktır.

İnsan hayvan gibi yaşayamaz. Çünkü akıl olduğu için, geçmişten gelen elemler, gelecek endişesi ve yolunun üzerinde ölümün bulunması, hastalıklar, yakınlarının ölmesi, birtakım musibetler ve afetler insanın dünyadan zevk almasına manidir. Kur'an ve hadisler dünyanın imtihan yeri olduğunu esas zevk ve keyfin ahirette verileceğini bildirir.

Hayatını İslamiyet’e göre tanzim edemeyenler, genelde psikolojik bunalımlara ve neticede intiharlara kadar varan olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Eşcinsellik de bunlardan birisidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Eşcinsellik konusunda dinimizin hükümleri nelerdir?

Evrim ile ilgili iddialara cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun