Depremleri önlemenin bir yolu yok mudur? Önceden tedbir almak mümkün değil mi?

Depremlerin iki şekilde önlenebileceği veya zararının en aza indirilebileceğini düşünüyoruz.

Birincisi, maddi tedbirler, ikincisi ise manevi tedbirlerdir.

Maddi tedbir kapsamında yapılması gerekenleri çoğumuz biliyoruz, ama maalesef bildiğimiz halde, bile bile ihmaller söz konusudur. Binalar, sağlam ve deprem ihtimali az olan yerlerde yapılmalı. Resmi makamların belirlediği şartlara dikkat edilmeli ve binalar olduğundan fazla yüksek yapılmamalıdır.

Bu ve buna benzer onlarca önlem alınabilir. Nitekim dünyada bunun örnekleri vardır.

Manevi tedbire gelince, çürümüş binalarda oturmamaya dikkat edeceğimiz kadar, içimizin de çürümemesine dikkat etmeliyiz. Dünyada ebedi kalacak gibi günahlara dalmış, haram helal demeden yaşamayı gaye edinmiş bir toplum, depremleri üzerine çekiyor demektir.

Depremler ve daha başka musibetler sayesinde akıllar başlara toplanıyor, dünyanın fani olduğu ve ebedi olmadığı acı gerçekler ile hatırlanmış oluyor.

Ders çalışmayan öğrenci zayıf not alacaktır. Bu notu öğretmen vermemiştir, öğrenci hak etmiştir.

Askerde disiplin kurallarına riayet etmeyen asker, cezalandırılarak uyarılır. Kurallara uymamakla bu cezayı kendisi hak etmiştir. 

Aynen öyle de insanoğlu, dünyada sahipsiz, başıboş değildir. Bir yaratıcı tarafından dünya misafirhanesinde imtihan edilmekte ve küçük büyük her ameli kaydedilmektedir.

Dünya okulunun huzurunu bozanlar veya kurallara uymayanlar elbette uyarılacak ve yanlışta ısrar ederlerse cezalandırılacaklardır. Depremlerin ve musibetlerin acı neticelerinden fikren ve manen kurtulmanın en kestirme yolu; dünyanın gerçek sahibi ve hâkimi olan Allah’ın rızası ve emirleri istikametinde hareket etmektir.

Böyle olunca, “kahrı da hoş, lütfu da hoş” olur. Zira ondan gelen her şey güzeldir ve hoştur. Allah (c.c.), bu anlamda tedbirlere azami derecede riayet eden ve neticede takdir-i ilahi ne olursa olsun sonuçlarına sabır ve metanetle yaklaşan kullarından eylesin. Âmin.

Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun