Biz namaz kılanlardan değildik, diyenler Müslüman mı?

Tarih: 12.08.2023 - 15:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müddessir suresindeki Cennetliklerle Cehennemliklerin konuşmasındaki geçen “Biz namaz kılanlardan değildik.” sözü aslında konuşmasının sonunda yer alan ahireti de yalanlamalarından kaynaklıymış ve Meryem suresi 59’da bahsedilen Namazı zayi edenler geçmiş ümmetlerdir bizi bağlamaz diyenlere nasıl cevap verebiliriz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin meali şöyledir: 

“Onlar (defterleri sağından verilenler) cennetlerdedir; günahkârlara (cehennemlik olanlara) sorular sorarlar. ‘Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?’ diye (cennetin yüksek saraylarından cehennemin çukurlarında olan suçlulara) uzaktan sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler ‘(Şu dört şeyden dolayı buradayız. Birincisi): ‘Biz namaz kılanlardan değildik. (İkincisi) yoksulu doyurmuyorduk; (Üçüncüsü: Günaha) dalanlarla birlikte bizde dalıyorduk; (Dördüncüsü) Ceza / hesap gününü de yalanlayıp asılsız sayıyorduk, nihayet bu hâldeyken bize ölüm gelip çattı.” (Müddessir, 74/40-47) açıklamalı verdiğimiz meallerindeki ayetlerde cehenneme girmelerinin dört sebebini açıklamışlardır. 

İslam itikadına göre, namaz kılmamak dâhil, küfür akidesine saplanmamak şartıyla hiçbir günahtan dolayı kimse kâfir olmaz ve ebedi olarak cehennemde kalmaz. Bu sebeple “Biz namaz kılanlardan değildik.” cümlesinde namazın önemine bir vurgu vardır. “Hesap gününü” inkâr etmeleri, onların namazı terk etmelerinin altında yatan sebebin de küfür olduğunu göstermektedir. Çünkü nass ile sabit olan küçük bir hükmü bile inkâr etmek küfürdür. Namazı kılmamak ameli bir iştir. Fakat namazın farziyetini inkâr etmek ise itikadi bir iş olduğundan küfrü muciptir. 

“Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır.” (Meryem, 19/59)

mealindeki ayetin ifadesinde farklı yorumlar yapılmıştır:

Burada söz konusu olanlar Yahudi ve Hristiyanlardır. Bu ayetin muhatabı Müslümanlardır. Fakat bu ifade namazı inkâr ederek terk edenlere yöneliktir. Çünkü inkâr etmeden terk edenler küfre girmez.

Az da olsa bazı âlimlere göre, inkâr etmezse bile namazı terk edenler küfre girerler, ancak bu küfürden maksat dinden çıkmak değil nankörlük etmektir küfranı nimette bulunmaktır. (bk. Kurtubi, Meraği,ilgili yer)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun