Bir ölünün cenaze namazının kılınabilmesi için başının bulunması şart mı?

Tarih: 02.02.2007 - 14:32 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Müslüman ölülerin yıkanabilmesi için Ebu Hanife ve İmam Malik’e göre vücutlarının yarıdan fazlasının mevcut olması gerekir. Binaenaleyh cesedi çeşitli nedenlerle parçalanmış olan ölünün yalnız başı ya da başka bir azası veya boyuna biçilmiş cesedin yarısı bulunursa, bu parçalar yıkanmaz ve üzerine cenaze namazı da kılınmaz. Öylece temiz bir beze sarılarak defnedilirler.

Aynı şekilde sağ bir adamdan kesilen el, ayak gibi uzuvlar da böyle yapılır.

Ancak cesedin yarıdan fazlası veya baş ile yarısı mevcut ise, ekser için tamam hükmü uygulandığından, tam ceset gibi yıkanıp kefenlenir ve cenaze namazı kılınarak defnedilir. (1)

İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel ve İbn Hazm’a göre, mevcut uzuv ne olursa olsun yıkanır, kefenlenir ve namazı kılınır. Bu müçtehitler sahabe ve tabiinin bazı tatbikatlarından bu hükmü çıkarmışlardır. İmam Şafii, Cemel Vakasında, Mekke de bir kuşun bir eli düşürdüğünü ve parmağındaki yüzükten tanıdıkları için birçok sahabenin de hazır olduğu esnada bu eli yıkayıp, üzerine namaz kılıp defnettiklerini işittiğini söylemiştir. (2)

Dipnot:
1) İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, 1/576; İbnül Hümam, Fethu’l-Kadir, 1/452
2) Seyyid Sabık, Fıkhu’s-sünne, 1/152.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun