Bediüzzaman Hazretlerinin "Yani, eskiden verdiği kırktan ki, her senede galiben ve lâakal ribh-i ticarî ve nesl-i hayvanî cihetiyle, o kırktan taze olarak on adet verir." ifadesini açıklar msısınız?

Tarih: 25.02.2007 - 20:24 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Yani, eskiden verdiği kırktan ki, her senede galiben ve lâakal ribh-i ticarî ve nesl-i hayvanî cihetiyle, o kırktan taze olarak on adet verir ifadesi ne demek istiyor." 40 da 10 olan zekat mı var?.. Bediüzzaman Hazretleri burda ne demek istiyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu ifade Bediüzzaman'ın Mektubat adlı eserinde şöyel geçmektedir:

"Müslümanlara gelen bu açlık, bu zayiat-ı mâliye ve meşakkat-ı bedeniye nedendir?"

"Rü'yada demiştim:

"Cenâb-ı Hak, bir kısım maldan onda bir (Hâşiye-1) veya bir kısım maldan kırkta bir (Hâşiye-2), kendi verdiği malından birisini bizden istedi; tâ bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasedlerini men'etsin. Biz hırsımız için tama'kârlık edip vermedik. Cenâb-ı Hak müterakim zekatını, kırkta otuz, onda sekizini aldı. Hem her senede yalnız bir ayda yetmiş hikmetli bir açlık bizden istedi. Biz nefsimize acıdık, muvakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Cenâb-ı Hak ceza olarak yetmiş cihetle belalı bir nevi orucu beş sene cebren bize tutturdu. Hem yirmi dört saatte bir tek saati, hoş ve ulvî, nuranî ve faideli bir nevi talimat-ı Rabbaniyeyi bizden istedi. Biz tenbellik edip, o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi' ettik. Cenâb-ı Hak onun keffareti olarak, beş sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı." demiştim."

"(Hâşiye-1): Yani her sene taze verdiği buğday gibi mallardan onda bir.

(Hâşiye-2): Yani eskiden verdiği kırktan ki: Her senede galiben ve lâakal ribh-i ticarî ve nesl-i hayvanî cihetiyle o kırktan taze olarak on aded verir."

Açıklaması şöyledir:

Allah yılda bir defa, malı zekât nisabına ulaşmış insanlardan 40'ta bir zekât vermesini emretmiştir. Bu da aslında her sene aynı maldan 40'tan bir değildir. Çünkü her sene en az hayvanların doğurduğu yavrulardan 10 tanesi o 40 hayvana eklenir. Bu sebeple, yeni verilecek zekât, eski sermayeye yeni eklenen 10 hayvandan biri olarak verilir.

Keza, Nakit para ve diğer ticari mallarda da her yıl en az eski sermaye olan 40 üzerine 10 kazanç eklenir. Bu sebeple, her yıl  ticari mallardan alınan zekât da o eski sermaye olan 40'tan değil, o yıl yeni elde edilen 10 kazancından verilir.

Demek ki kişinin eski sermayesine dokunulmadan yeni yılda ilave edilen 10 hayvan veya 10 kazançtan bir tane zekât olarak verilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun