Din zaten Allah'ın değil mi?

Tarih: 17.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bakara Suresi 193. ayetinde "Din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın." deniyor. 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Fitne ortadan kalkıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse bilin ki düşmanlık ancak zalimlere karşıdır." (Bakara, 2/193)

Ortada şirk kalmayıncaya ve ibadet ve taatin de putlara ve tağutlara ya­pılmayıp yalnız Allah'a yapılmasına kadar müşriklerle savaşın. Eğer onlar sizin­le savaşmaktan vazgeçer de sizin dininize girerlerse hemen onlarla savaşmayı bırakın. Zira düşmanlık, ancak Allah'a ortak koşan zalimlere karşı geçerlidir.

Ayette zikredilen "fitne"den maksat, "Allah'a ortak koşmak"tır, inkâra düşmektir. Nitekim Katade, Müeahid, Süddi, İbn-i Zeyd ve Abdullah b. Abbas bu kelimeyi bu şekilde izah etmişlerdir.

Âyette zikredilen "Din" kelimesinden maksat, ise, Allah'ın emir ve ya­saklarına itaat etmektir. Bu izahlara göre âyetin baş tarafının manası şöyledir:

"Ey müminler, yeryüzünde Allah'a ortak koşma, inkâra düşme fitnesi sona erinceye kadar ve yalnız Allah'a kulluk edilinceye kadar kâfirlerle savaşın."

Bu hususta Peygamber Efendimiz (asm) bir hadisi şerifinde şöyle bu­yurmaktadır:

"'Ben, şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, Muhammed Allah'ın Peygamberidir.' deyinceye, namazı kılıp zekatı verinceye kadar ben onlarla savaşmakla emrolundum. Onlar bu şeyleri yaptıkları sürece kanlarını ve mallarını benden koru­muş olurlar. Ancak İslamın getirdiği haklar müstesnadır. Onların herbirinin he­sabı Allah'a aittir." (Buhari, İman, I7; Müslim, İman, 36, Hadis No: 22)

Âyet-i kerimenin sonunda: "Eğer vaz geçerlerse bilin ki, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır." buyurulmaktadır. Bu ifadeden maksat şudur:

"Şayet size karşı savaşan kâfirler, savaşmaktan vaz geçer, dinininize girer, putlara tapmaktan vazgeçer ve Allah'ın size emrettiği şeyleri kabullenip boyun eğecek olurlarsa artık onlara karşı savaşmaktan vazgeçin. Zira ancak zalimlere karşı düşmanlık yapılır. Onlar da Allah'a ortak koşanlardır."

Âyette ifade edilen "zalime karşı düşmanlık"tan maksat, onun zulmü­ne dur demek ve karşı koymaktır. Yoksa zalime cezasını verdikten sonra hak­sızlık yapmak değildir. Buradaki "zalim" ifadesinden maksat, Rebi' b. Enes ve İkrimeye göre "La ilahe illallah" dememekte direnenlerdir. Mücahide göre ise, Müslümanlara karşı savaşanlardır. (bk. Taberi, Bakara 193. ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun