"Arzın (yerin) onlardan neyi eksilttiğini bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır." (Kaf, 50/4) Bu ayeti nasıl anlamalıyız?

Tarih: 06.06.2011 - 09:40 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Arzın (yerin) onlardan neyi eksilttiğini bilmekteyiz; bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır." (Kaf, 50/4)

Bu ayet Allah Teâlâ'nın sonsuz kudreti yanında, sonsuz ilme sahip olduğunu ifade etmektedir. Çünkü Allah Teâlâ, yeniden yaratma işinde, ilmin bir etkisi olduğunu belirtmiştir ve elbette bilen yaratmaya da kadirdir. 

Toprağa girip çürüyen insanın özellikleri bilinmiş olunca, her hangi bir insanı yok ettikten sonra onu meydana getiren ve ondan yayılan ve değişmiş olan özelliklerin bilinmesi ve korunması hasebiyle, onu yeniden iade etmek hiç de uzak olmaz. Onun için gerek bir toplumu, gerek bir şahsı öldükten sonra diriltmek ve haşretmek Allah'a göre uzak bir uygulama olmadığı belli olur.(bk. Elmalılı, İlgili ayetin tefsiri)

Ayetteki, "Yerin, onlardan neleri yiyip eksilttiğini bildik" ifadesi, "O ölülerin parçalarının, toprağın altında darmadağınık olması sebebiyle, bunlar bize gizli kalmaz" manasınadır. Bu ayet müşriklerin,

"Biz, yerde (çürüyüp) kaybolduğumuz zaman mı, yeni bir yaratılışa mazhar olacağız?"(Secde, 32/10)

şeklindeki sözlerine de bir cevaptır. (Razi, XX/261)

İnsan bedeni çürüyüp toprağa karışsa da onun yeniden yaratılmasının akla uzak olmayacağı ilmin verileriyle de anlaşılabilir. Bir DNA molekülünde kişinin karekterlerini, irsî özelliklerini, göz, saç ve derinin renk ve biçimlerini; zevkleri, ilgi alanlarını ve davranış tarzlarını belirlemek mümkündür. Bu yüzden, bir hücreden tıpatıp bir nüshamızın daha çıkarılması, yani yeniden yaratılmamız mümkündür.

Bazı bitkilerin bir tek tohumdan veya bir yapraktan büyüyüp gelişmeleri de bu gerçeğin birer misâlidir. Küçücük bir tohuma koca ağacın programını derceden Allah, insanın bütün genlerine bütün özelliklerini sığdırabilir ve bunu muhafaza ederek kıyamet günü insanı tekrar yaratabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun