Allah’ın velisi var mı yok mu?

Tarih: 18.08.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İsra suresi 111. ayet:
"Ve de ki: 'Övgü, Allah’adır. O çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı ve zillettten ötürü de bir velisi de yoktur.' O’nu alabildiğine Yücelt..."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu ayette geçen veli kelimesi, Allah’ın bir yardımcısının olmayacağını ifade etmek içindir. Bu anlamda elbette Allah’ın velisi yoktur.

Ancak, Allah müminlerin velisidir (Bakara 2/257), Allah’ın sevdiği zatlar da evliyadır (Yunus 10/62). Bu anlamda Allah dostu elbette vardır.

Demek ki, Yüce Allah kendisi velidir, yani yardımcıdır; kendisine veli, yar­dımcı olamaz. Olsa, o zaman -haşa- Allah olamaz.

Ayette geçen "minezzulli" kelimesi, "güçsüzlükten, düşkünlükten, ihtiyaçtan" anlamına gelmektedir. Veli, dostunun ihtiyacını gideren, onu perişan halinden kurtaran kişi veya varlıktır. Yüce Allah'ın hiçbir şeye, hiçbir zaman ihti­yacı olmaz.

İlgili ayetin meali şöyledir:

" ‘Çocuk edinmeyen, hâkimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamdedcrim.’ de ve tekbir getirerek O'nun şanını yücelt.” (İsra, 17/111)

İsra suresinin son ayeti ona bu ayetin metninde yere alan “veled” kelimesi sözlükte "erkek evlât" anlamına gelmekle birlikte, ayette Hristiyanların Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu olarak telakki eden inançları; keza putperest Arapların, erkek çocuklarını kendilerine, kız çocuklarını Allah'a nispet etmeleri, melekleri Allah'ın kızları saymaları şeklindeki bâtıl inanç ve telakkilerine (bk. Nahl 16/57) işaret edilmiş olmalıdır.

Bunu göz önüne alarak mealde bu kelimeye "çocuk" anlamı vermeyi uygun bulduk.

Ayette ayrıca Allah'ın hüküm ve hakimiyetinde ortağı bulunmadığı, O'nun için acizlikten, dolayısıyla kendisine yardım edecek bir destekçiye asla ihtiyacı olmadığı hatırlatılarak, Müslümanların dilek ve ihtiyaçlarını yalnız O'na arzetmeleri, hayatlarını buna göre düzenlemeleri, bu inancın verdiği onurla gayretlerini üretken kılmaları gerektiğine işaret edilmektedir.

Demek ki, Allah çocuktan, ortaktan ve kendisi için, işlerini yürütecek bir yardımcıdan münezzeh olduğu için, en yüce hamdlere müstahak ve en yüce şükürlere layık olmuştur.

Tekbir buyruğu da Müslümanın Allah'ı bu inançla yüceltmeleri anlamına gelmekte; böylece İsra suresi, İslam'ın uluhiyet ve tevhid inancının âdeta özeti olan veciz bir dua örneğiyle son bulmaktadır:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın, "Biz yarattık, biz yaptık." gibi ...
"Allah iman edenlerin velisidir." ayetinde geçen "veli" kelimesi ne ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun