Aç karnına su içenin kuvveti gider mi?

Tarih: 06.02.2024 - 09:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şöyle bir hadis var:
Bir kimsenin gülmesi çok olursa Hakkın istihfafına sebep olur. Bir kimsenin oyunu, alayı çok olursa celadeti gider. Şakası çok olanın da vekarı gider. Kim aç karnına su içerse kuvvetinin yarısı gider. Kimin sözü çok olursa sakatı çok olur. Sakatı çok olanın da hataları çok olur. Kimin de hatası çok olursa ateş ona evla olur. (Ravi: Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) Kaynak: Ramuz el Ehadis, 441. sayfa, 3. Hadis)
- Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız?
- Ayrıca burada geçen "Kim aç karnına şu içerse kuvvetinin yarısı gider." ifadesini nasıl anlamalıyız? Ben sabah aç karnına 4 bardak su içiyorum. Bu yanlış mı?
- Orucu su veya hurma ile açınız diye de bir hadis var diye biliyorum. Ne yapmalıyım? Bu müşkülüme bir çare?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Buradaki sözlerin hadis olup olmadığını görmeye çalışalım:

Rivayete göre Peygamber efendimiz (asm) Ebu Hüreyre’ye şu tavsiyelerden bulunmuştur:

“Allah’ın yasakladığı haramlardan sakın ki, insanlar arasında en samimi kul olasın, Allah’ın sana verdiği dünyalık nasibine razı ol ki, insanların en zengini olasın, komşuna iyilik yap / iyi davran ki mümin olasın, kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki (hakiki) Müslüman olasın. Fazla gülme! Çünkü fazla (kahkaha ile aşırı gülmek) kalbi öldürür (çünkü böyle aşırı şımarık bir kahkaha tefekkür etmeye ve ciddiyete manidir).(1)

el-Elbani hadisin (Hasen) olduğunu bildirmiştir.(2)

- Bir rivayette, “Aç karnıyla su içmenin zararlı olduğunu belirten” ifade de vardır. Ancak, Hafız Heysemi, bu rivayetin zayıf olduğunu bildirmiştir.(3)

- Sorudaki şekliyle ilgili hadisi de Taberani rivayet etmiştir.(4)

Hafız Heysemi, bu rivayetin de zayıf olduğuna işaret etmiştir.(5)

- Buna göre sabah aç karnına su içmekte bir zarar yoktur.

Bu vesile ilgili olarak baktığımız birçok kaynakta bunda zarar değil, fayda olduğunu bildirdiklerini müşahede ettik. Özellikle Arapça İnternette Tıpla ilgili yazılan makalelerden iki tanesi zararlı demişse, on tanesi yaralı olduğunu bildirmiştir.

Rivayetteki diğer konuların da zayıf olmaları bir yana, -şayet sahih kabul edilse bile- bunları da bazı özel kişiler için olduğu söylemek mümkündür. Çünkü çoğu kişi için faydalı olsa bile, bazı kimseler için zararlı olabilir, ancak bu durum istisnadır. Tatlının herkes için faydalı olmasına rağmen şeker hastaları için zararlı olması gibi.

Kaynaklar:

1) bk. Tirmizi, 2305; Beyhaki,Şuabu’l-İman, 9543.
2) bk. Sahihu’l-Cami, 100.
3) bk. Mecmau’z-Zevaid, 8292.
4) bk. Taberani/el-Evsat, 6556.
5) bk. Mecmau’z-Zevaid, 8293, ayrıca bk. a.g.e, 18172, Heysemi senedindeki ravilerden birçoğunu tanımadığını belirtmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun