Peygamberimiz (asm), kısasa kısas uygulaması yapmış mıdır? Bir Yahudinin bir Müslümana borcu varmış. Müslüman borcunu bir çok sefer istemiş, alamayınca Yahudiyi öldürmüş; bunu duyan Peygamber Efendimiz (sav) Müslüman olan adamı öldürtmüş. Doğru mu?

Tarih: 11.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- “Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı…”, “Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız.” (Bakara, 2/178, 179) mealindeki ayetlerin -kısasla ilgili- emri  ortada dururken, bu emrin uygulanmaması düşünülebilir mi?

- Hadis kaynakları, Hz. Peygamber (a.s.m)’in kısas hükmünü uyguladığını göstermektedir. Bir misal vermek gerekirse, “Müslüman bir kadının başını -iki taş arasında- ezerek öldüren bir Yahudi katile aynı cezayı uygulamıştır.” (Buharî, Husumat, 1, diyat,13;  Müslim, Kasame, 17)

- Soruda söz konusu edilen bilgiye rastlayamadık. Bunun aksini gösteren bilgiler vardır.

Mesela; -zayıf- bir hadiste şöyle buyurulmuştur: “Mümin, kafire kısas olmaz.”(Mecmau’z-Zevaid, 6/292).

- Diğer -sahih- bir rivayete göre, Mekke fethi gününde Huzeyl kabilesinden bir Müslüman; daha önce aralarında husumet bulunan bir kâfiri öldürmüş, bunu duyan Hz. Peygamber (a.s.m); “Eğer bir kafiri öldüren bir Müslümanı (kısasa tabi tutarak) öldürseydim, seni öldürecektim.” diye buyurmuştur.”( a.g.y).

- Bu gibi hadis rivayetlerine dayanan dört mezhep alimleri “Bir Müminin kafîre kısas olamayacağı.” hususunda ittifak halindedir.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/267).

Kısas hukuki bir haktır. Devlet eliyle uygulanır. Eğer bu dünyada gerekli ceza uygulanmamışsa, kişi ahirette hakkını alacaktır. Haksızlığa uğrayan kişi kendisi, eğer kendisi hayatta değilse varisleri, kısas uygulanacak kimseyi affedebilir.

İlave bilgiler için tıklayınız:

KISAS.

Kısasa kısası nasıl anlamalıyız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun