Namazda her "âmin" diyenin günahları bağışlanır mı?

Tarih: 22.02.2023 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Namazdan sonra kim melekle aynı anda "âmin" derse geçmiş günahları bağışlar hadisi(ne göre) bir adam ihlassızken diyor ama öbür adam ihlaslı olduğu halde diyor, melekle aynı anda demiyor, bu halde haşa onunkinin affedilmesi bununkinin de affedilmesi nedendir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis-i şerif şöyledir:

"İmam, Fatiha'yı tamamlayıp âmin dedikten sonra siz de 'âmin' deyiniz. Kimin bu sırada 'âmin' demesi meleklerin o anda 'âmin' deyişi ile aynı ana rastlarsa, geçmiş günahları affolunur. " (Müslim, Salat, 72; Ebû Dâvud, Salat, 167-168)

Namazda Fatiha suresi okunduktan sonra âmin demek sünnettir. (İbn Mâce, İkame, 14)

Âmin kelimesi, "kabul et Allah’ım" anlamına gelmektedir.

Aynî’ye göre bu hadisten, kul hakları hariç geçmiş bütün günahların affedileceği anlaşılmaktadır. Kul haklarının affedilmeyeceğini bildiren hadisler, bu amm hadisi tahsis etmiştir. Hadisteki umum ifadeden büyük günahların affedileceği de anlaşılır. Şöyle ki;

Tahsis edici bir delil bulunmadıkça amm ifadeyle hüküm çıkarılabilir. (Aynî, Umdetü’l-Karî, VI, 50)

Nevevî, İbn Hacer ve Aynî’ye göre bir kimsenin âmin demesinin, meleklerin âmin demelerine muvafakat etmesinden maksat, aynı zamanda âmin demeleridir. İbn Hibban ve Kadı Iyaz’a göre ise bunun manası, insanların âmin demesinin, özellik, huşu ve samimiyet bakımından meleklerin âmin demesine uygun olmasıdır. (Nevevî, Minhac, IV, 130; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, II, 229; Aynî, age., VI, 52)

Namazdaki Rabbenâ leke’l-Hamd duasının fazileti hakkında da benzer bir durum vardır. Nitekim Hz. Peygamber (asm) Efendimiz şöyle buyurur:

“'İmam Semiallahu Limen Hamideh' dediğinde siz, 'Allahumme Rabbenâ Leke’l-Hamd' deyiniz. Çünkü bir kimsenin bu sözü, meleklerin sözüne tesadüf ederse / uyarsa onun geçmiş günahları affedilir.” (Buhari, Ezan, 125; Müslim, Salat, 71)

Önceki hadis için yapılan açıklamalar, bu hadis için de geçerlidir.

Namaz kılan kimseye meleklerin dua etmesiyle ilgili olarak nakledilen bir hadis daha vardır. Buna göre Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuşlardır:

“Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve iş yerinde yalnız olarak kıldığı namazdan yirmi beş kat daha fazladır. Bir kimse, güzel bir şekilde abdest alıp, evinden sadece mescide gitmek için çıkar, sonra da oraya giderse, bu sırada attığı her adım sebebiyle kendisi bir derece yükseltilir ve bir günahı affedilir. Namazı kıldıktan sonra da orada kaldığı müddetçe melekler ona dua etmeye devam ederler ve 'Ey Rabbimiz! Bu kuluna rahmet et, merhamet buyur.' derler.” (Buhari, Ezan, 30, Cuma, 2; Müslim, Salat, 272)

Bu hadislerden anlaşıldığına göre, belirtmek gerekirse, melekler namaz kılan müminlerle ilgilenmekte ve bu esnada onlara dua etmektedirler.

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun