Mümtehine suresi ayet 12 de geçen, "elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri" ifadesi ne anlama gelmektedir?

Tarih: 02.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Ey Peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana bey'at ederlerse, onların bey'atlarını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir." (Mümtehine, 60/12)

"Elleriyle ayaklan arasında" ifadesi "tamamen kendisinin uydurduğu, hak­kında hariçten bir delil bulunmayan" demektir.

Bazı müfessirler "elleriyle ayakla­rı arasında bir iftira düzüp getirmeme" ifadesinin, bir kadının başka erkekten olan çocuğunu veya bırakılmış olarak bulduğu bir çocuğu kocasına isnat etmesi anla­mında bir deyim olduğunu belirtirler; fakat, hakikat, mecaz ve kinaye olarak deği­şik mânalara açık olan bu ifadenin (İbn Âşûr, XXVIII, 166-167) iftira sayıla­bilecek her türlü davranışı kapsadığı; -fiille işlenen günahlara değinildikten sonra- burada müminlerin, başkasını çekiştirme, koğuculuk yapma, namusa dokunacak sözler söyleme, yalancılık ve sahtekârlık yapma gibi sözlü olarak işlenen günah­lardan da sakındırıldığı anlaşılmaktadır. (Elmalılı, VII/4918)

Biat uygulamasına ilişkin bir rivayete göre, kadınlar biat sözlerini tamamla­yınca, Resûlullah "elinizden geldiğince ve güç yetirebildiğiniz ölçüde" şeklinde bir kayıt koydu. Bunun üzerine kadınlar "Allah ve Resulü bize kendimizden daha merhametli" diyerek onun rahmet peygamberi olduğunu vurgulayan bir şükran ifadesiyle karşılık verdiler. (Taberî, XXVIII, 79)

(Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Prof. Dr. Sabrettin Gümüş, Kur’an Yolu:V/249-252.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun