Kızımı dans kursuna gönderebilir miyim? Bu konuda bir yaş sınırı var mıdır?..

Tarih: 04.06.2011 - 11:05 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Tesettür konusunda nasıl bir yol izlemeliyiz?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

İleride (büyüyünce) erkeklerle dans etmeyeceğine göre, öğrenmesi için de bir ihtiyaç, bir zaruret yoktur. Ergenlik çağından önce erkek çocuklarla oynayıp eğlenebilir, ama yine de sınırlara alıştırmak gerekir. (Prof. Dr. Hayrettin Karaman)

İslam meşru eğlenceleri yasaklamamış, kadınların ve erkeklerin kendi aralarında ve ayrı ayrı ortamlarda eğlenmelerine izin vermiştir. Ancak kadın ve erkeklerin karışık bir şekilde eğlenmelerine, belli başlı bazı prensipler ihlal edildiği için izin vermemiştir. Bu bağlamda oyunculuk, bale ve dansın kendisi yasaklanmamıştır.

Buna göre bir kimse, dinin emir ve yasaklarına uyarak bu sanatları uygun ortamlarda icra ettiğinde, dinen de sorumlu olmuş olmaz. Ancak bu tür sanatların, dinin yasakladığı unsurları taşıması durumunda caiz olmaz.

Bu noktadaki ölçü, İslam'ın bir yasağının çiğnenmesine veya bir buyruğunun terk edilmesine yol açan unsurlardır. Bu itibarla, disko gibi yerlerde kadın ve erkeklerin karışık bir vaziyette dans edip eğlenmeleri, dinimizin mahremiyetle ilgili ölçü ve kurallarına aykırı olduğundan caiz değildir.

"İletişim çağı" denilen asrımızda, ahlaki bozulma çok hızlı seyretmektedir. Bu sebeple çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlam inanç ve karakterde yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bunun için de hepimize, anne-babalara büyük görevler düşmektedir. Bu görevler; eğitim ve irşat tedbirleri ile yerine getirilebilir.

Ebeveynler öncelikle kendi çocuklarını takip ve kontrol etmeli ve onları eğiterek kötülüklerden korumaya çalışmalıdır. Bu noktada “henüz çocuktur” diyerek küçük yaşta İslam’ın yasakladığı bir şekilde yetiştirdiğimiz çocuklarımızı, büyüdükten sonra alıştıkları bu tür ortamlardan korumak ve Allah’ın emrettiği gibi yetiştirmek çok zor olacaktır.

Ahlaki bozulmayı önlemeye yönelik eğitimin verilmesi, çocukluktan başladığını unutmadan anne ve baba olarak görevimizi yerine getirmeye çalışmalıyız. Bu noktada Hz. Peygamber (s.a.s.)’in şu hadis-i şerifi çok manidardır:

“Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar... Hiçbir çocuk yoktur ki fıtrat üzere doğmuş olmasın. Sonra onu annesi babası Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir.” (Buhari, Cenaiz, 79)

Şunu unutmamak gerekir ki, anna-babaya düşen en önemli görevlerden birisi de çocuklarını namaz, oruç, İslam'a uygun örtünme gibi ibadetlere alıştırmalarıdır.

Çocuklarımızı farz olan ibadetlere alıştırma yaşı ile ilgili anne ve babalara çok önemli görevler düşmektedir. Bunun için bazı hadislerde çocukların namaz, oruç, tesettür, helal-haram gibi konularda alıştırma yaşı olarak kalıcı davranış kazanmaları için, yedi ve on yaşlarına dikkat çekilmekte, bazı tavsiye ve uygulamalar yapılmaktadır. (bk. Ebu Davud, Salat, 26; Buhari, İdeyn 16; Cenaiz, 56)

Aynı zamanda, çocuklara değişik yollarla ibadetlerin sevdirilmesi ve istek uyandırılması sağlanmalıdır. Mesela, çocuğumuz yedi yaşına gelmeden o yaşta yapacakları ibadetlerin kendisine telkin edilmesi ve bazı mükâfatlar verilerek teşvik edilmesi gibi yollan denenebilir. Yine teşvik edici olması bakımından yedi yaşından büluğ çağına kadar farz olmadığı hâlde, büyükler gibi namaz kılıp oruç tutan çocuklar, o yaşlarda ölseler, cennette büyükler gibi otuz üç yaşında olacakları onlara müjdelenebilir. (bk. Nursi, Emirdağ Lahikası-II. Envar Neşriyat, İstanbul, 1993, s. 66)

Diğer taraftan, iman ve İslam'ın öğretileri ile uygulamaları çocuklarımıza küçük yaşlarda verilmesinin ileride ne kadar değerli olacağı da bir gerçektir. Yoksa, çocuğun küçüklüğünde kuvvetli bir dini ders ve telkin alamaması durumunda, büyüdüğünde pek çok zorlanabileceğini unutmamak gerekir.

Demek ki; çocuğa yaşına ve kabiliyetine göre; kelime-i şahadet, imanın ve İslam’ın şartları, Kur’an ve peygamber sevgisi, abdest-namaz, tevhit hakikatleri devamlı surette telkin edilmelidir. Ayrıca kız çocukları tedricen tesettüre alıştırılmalıdır.

Burada yanlış olan, zorlamadır. Henüz örtünme ve ibadet ile yükümlü olmamış çocukları, ibadet ve örtünmeye zorlamak, eğitim kaidelerine aykırıdır ve caiz değildir. İleride çocukların, örtünme ve ibadetten nefret etmelerine sebep olabileceği için, bu davranıştan mutlaka uzak durulmalı, zorlama yerine teşvik ve sevdirme çarelerine başvurulmalıdır.

Sonuç olarak çocuklarımızın ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı gelişebilmesi ve bunun sonucu olarak dünya ve ahiret saadetine erebilmesinin yegâne yolu, İslami eğitimdir. Yoksa çocuklarımız âhirette bizden davacı olacaklar ve;

- Bize neden İslamî bir terbiye vermediniz?..
- Bizi küçükken neden eğitmediniz ve İslamî bir hayata hazırlmadınız?..
- Dünya mutluluğu için her şeyi vermeye çalışan sizler, ebedi hayatımız olan ahiret mutluluğumuz için neden hiçbir şey yapmadınız?..

diye bizden hesap soracaklardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun