ÜÇ AYLAR VE KADIN

Ömürde bir defa üç ayları (Recep, Şaban, Ramazan) tam olarak oruç tutmak gerekir, ya da çok faziletlıdır, diyorlar. Kadınlar âdet gördüklerine göre bu nasıl mümkün olacak?

Üç Aylar denilince memleketimizde Recep, Şaban ve Ramazan ayları akla gelir. Bunlardan Ramazan Aymn üstünlükleri, anlatmaya gerek duyulmayacak kadar açıktır. Sâ`ban Aymn üstünlüklerine dair de hadis-i şerifler vardır. Recep Ayı`nın üstünlüğünden söz eden hadisler ise ya asılsızdır ya da zayıftır. (70 Gerçi bir hadis-i serîfte, Rasûlüllah`ın (s.a.v.) Recep ayı girdiğinde: "Allahim! Recep ve Şa`ban`da bize bereket ver ve bizi Ramazan`a ulaştır" buyurduğu vâriddir ama, bu da Receb`in oruç konusunda üstünlüğünü göstermez (bk. Kesfu`I-hafâ I/213 Beyhakî, Su`abu`Iiman`dan; el-Hindî VI/79, XIV/176)) Bu konuda sahih hadis yoktur. (71 es-Subkî, el-Menhel X/54-58,184-189; Ali Kârî, el-Esrâru`I-merfû`a 438-39. (Ali Kârî`nin el-Edep Fi`r-Recep ve "el-Kiv`am li`s-siyâm" adlı rîsaleleri konu olarak bu mevzuyu işler)) Receb`in de faziletli sayılması, Haram Aylar`dan biri olması sebebiyle olsa gerektir. Üç aylar peşpeşe oruç tutmak diye bir şey yoktur. Rasûlüllah ne kendisi böyle bir oruç tutmus ne de ümmetine tavsiye etmiştir. Ancak Şaban Ayında oruç tutmanın faziletlerinden söz edilmiş, hattâ Şabanı Rasûlüllahın tamamen tuttuğu olmuştur.(71/a Buharî, savm 52) Ama Ramazan dışında hiçbir ayı tam tutmadığı rivayetleri daha güçlüdür.(71/b Buharî, savm 53; Müslim, siyam 34; Ibn Mâce, siyam 30; Tirmizî, savm 57)Ayrıca, özellikle zorlanacak olanlar için, Şabanın son yarısında oruç,tutmamak tavsiye edilmiştir: Tâ ki, Ramazana güçlü girilsin ve Ramazan orucu şevkle ve zevkle tutulsun. Şimdi üç aylar orucu diye bir şey olmadığına göre, bunda kadınlar erkeklerden farklı değildir. Ama olsaydı yine farz olmazdı.Kadınlar sadece âdet günlerinde tutmaz, diğer günler devam ederlerdi: Nitekim keffareti de böyle tutarlar.


Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun