Sünnet:


Peygamberimizin söylediği sözlere ve yaptığı işlere Sünnet denir. Bu da üç kısma ayrılır:


a. Kavlî sünnet,


b. Fi`lî sünnet,


c. Takrirî sünnet... Peygamberimizin sözlerine Kavlî Sünnet; işlerine Fi`lî Sünnet; Sahâbelerden birinin söylediği bir sözden, yahut işlediğini gördüğü bir işten, onu men`etmeyip susmalarına da Takrirî Sünnet denir. Bunların hepsine birden Hadîs denebilirse de, bu tâbir, bilhâssa, Peygamberimizin sözleri (Kavlî Sünnet) için kullanılır. Peygamberimizin sünneti, şer`î delil olan Kur`an`dan sonra mühim bir asıldır. Sünnet, Kur`an`daki dinî hükümlere bir açıklık ve tefsir getirdiği gibi, Kur`an`da olmayan yeni hükümler de koymuştur.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun