Hükümetin 13 senedir, Milli Eğitimde Darwinist propagandaya devam ettirmesinin sebebi nedir? Bazı biyologlar bunu imani dejenerasyonun ve anarşizmin ana kaynağı olarak görüyorlar. Doğru mudur?

Değerli Kardeşimiz
 

Evrim teorisi, Darwin Teorisi olarak bilinir. Bu teoriye göre, bütün canlılar silsile halinde birbirinden meydana gelmiştir. Bu meydana gelişlerinde devrede bir yaratıcı yoktur. Her şey tabiatın ve tesadüfün eseridir. İnsan da hasbelkader ve gelişigüzel ortaya çıkmıştır. Kendi kaderini kendisi tayin ve tespit etmelidir. Dolayısıyla bir yaratıcıya karşı da sorumlu değildir.

Bu teori, 1789 Fransız ihtilaliyle gündeme girdi ve 1850’li yıllarda bütün dünyada hâkim hale geldi. Bugün, İslâm âlemi de dâhil, bütün dünyada bu teori bir kanun gibi okutulmakta ve bunun aleyhindeki görüş ve düşüncelere yer verilmemektedir.

Böyle bir eğitim sistemini değiştirmek, bakanlığı ve hükümeti aşan bir konudur. Hangi hükümet gelse, mevcut şartlar içerisinde bundan fazla bir şey yapamaz. Ama zamanla dünyada bu teori aleyhindeki çıkışlar yükselir, genel bir kanaat meydana gelirse, o zaman değişim daha kolay olur.

Toplum ve aile huzurunu sağlayan, insanı layık olduğu insanlık makamına çıkaran, insanın işlediği fiillerinden dolayı Allah’a hesap vereceğinin bilinmesidir. Evrim teorisi doğrultusundaki bir eğitimden geçen genç, insanın her istediğini yapabileceğini, işledikleri fiillerinden dolayı bir yaratıcıya karşı hesap verme yükümlülüğünün olmadığını zannedecektir. Haram helal mefhumu da olmayacağı için, iki şahidin olmadığı yerde istediği her türlü gayr-ı meşru davranış içerisinde bulunabilecektir. O zaman ne ailede ve ne de toplumda huzur kalır.

Bağlantı Evrim teorisinin felsefî yapısını benimseyerek bir yaratıcıyı devreden çıkaran ve hayatını ona göre tanzim eden insanın hem dünyası ve hem de ahireti mahvolur.

Selam ve dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

 

 

Okunma sayısı : 13
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun