Hanefî Mezhebi:


Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı A`zam Hazretleridir. İmam-ı A`zam, en büyük imam demektir. Asıl adı Nu`man olan İmam-ı A`zam`ın, künyesi Ebû Hanife`dir. Hicretin 80`inci yılında Kûfe`de doğmuş, Hicrî 150`de Bağdat`ta vefat etmiştir.Hanefî mezhebi, önce Irak`ta doğmuş, oradan doğuya ve batıya yayılmıştır. Abbasîler devrinde hâkimlerin çoğu Hanefî idi. Anadolu ve Balkanlardaki Türkler arasında, Hanefî mezhebi yaygındır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun