Kadınlar, erkeklerden daha erken mi olgunlaşır?

Tarih: 02.02.2023 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kadınlar, erkeklerden daha erken olgunlaşır'' şeklinde halk arasında yaygın bir söylem var. Bu söylemin dinimizde, ayet ve hadislerde yeri var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda herhangi bir ayet veya hadisin açık ifadelerine rastlayamadık. Ancak İslam âlimlerinin bu konuda söylediklerini aktarabiliriz:

Erkek veya kız çocuğu, ergenlik çağına ulaşmakla çocukluktan çıkıp gençlik çağına ayak basmış olur.

Ergenlik, çocukta fizikî bazı belirtilerin ortaya çıkması ile kendini gösterir. Erkek çocuğun ihtilam olması, kız çocuğunun aybaşı hali gibi halleri bu belirtilerdendir.

Fizyolojik belirtilerde gecikme olursa, erginlik, takdir yoluyla belirlenir. İslam hukukçularının çoğunluğuna göre ergenlik çağının başlangıcı, erkek çocuklarda 12, kız çocuklarında 9 yaş; sonu ise, her iki cins için 15 yaştır.

İmam-ı Azam Ebu Hanife, ergenlik çağının sonunu erkek çocukları için 18, kız çocukları için 17 yaş olarak kabul eder. Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Şafiî`ye göre ise -ihtilam ve aybaşı hâli gibi- fizyolojik belirtiler geciktiği takdirde her iki cins 15 yaşına girince hükmen ergin sayılırlar. (bk. el-Kâsânî, Bedâyiu`s-Sanâyi`, Mısır 1327/1909, VII, 172; el-Cezîrî, el-Fıkh alel-Mezâhibil-Erbaa, Kahire 1392, II, 350 vd.; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, İstanbul 1983, s. 125, 126)

Özet bir ifadeyle: Kişinin çocukluk devresinden çıkıp fiilen veya hükmen cinsi ve bedeni ergenlik kazanmasına buluğ denir. Bu durumdaki kimseye de baliğ denir.

Dini hükümlerle mükellef olma, ergen olmakla başlar. Kızlar âdet görmekle, erkekler de ihtilam olmakla buluğa ermiş yani ergen sayılırlar. 15 yaşına kadar -ihtilam ve aybaşı haliyle-ergenliğe ulaşmamış bir kız veya erkek, 15 yaşını bitirdiği tarihten itibaren hükmen ergen ve mükellef sayılır. (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 234-235; Tahtâvî, Hâşiye, 108; İbn  bidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 226)

Görüldüğü üzere, İslam âlimlerinin kabul ettiği görüşe göre, ergenlik çağının tespiti, kadınlar için âdet görmek, erkekler için de ihtilam olmaktır. Kadın için âdetin başlangıcı en erken dokuz yaş, erkekler için en erken on iki yaş civarıdır. Bu duruma girmiş kadın ve erkekler, ergen ve mükellef kabul edilir. Bu haller görülmediği takdirde, ergenlik çağı on beş yaş olarak kabul edilir. (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İsami, l 9/7184)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun