Hz. Peygamberin kabrini ziyaret ederken sarıklı, takkeli gitmek saygısızlık olur mu?

Tarih: 21.01.2012 - 11:21 | Güncelleme:

Soru Detayı
-Başlığı çıkarmak gerekir mi, çıkarılsa iyi olur mu? - Ayrıca çok hafif başla huzurunda eğilmekte "Allah'tan başkasının önünde eğilmeyiniz." yasağına girer mi? - Saygıdan hafif bir baş eğme yapılabilir mi? - Toplu bir şekilde salavat okuyarak guruptaki huşuyu sağlamak olur mu?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (asm) sarık veya takke ile ziyaret etmek en doğru olandır. Ziyaret enasında kişinin tek başına salavat getirmesi huzur, huşu ve saygı açısından daha iyi bir davranıştır.

Bu sebeple Hz. Peygamber (asm) ziyaret edilirken bağırarak selâm verilmez, yanında yüksek sesle dua edilmez, saygısız ve edebe uymayan davranışlarda bulunulmaz. Hücre-i saâdetin duvarına kadar sokulunmaz, duvarlarına el sürülüp öpülmez, etrafı tavaf edilmez, karşısında eğilinmez. Bu tür davranışlar mekruhtur ve çirkin bid'atlardır.

Hele kabr-i saâdete karşı secde kesinlikle haramdır; ibadet kastıyla yapılırsa küfürdür.

Tahiyyetü'l-mescid namazı kılınıp istenilen dualar yapıldıktan sonra tevazu, edep ve sükûnetle, yaklaşık 1.5 metre kalıncaya kadar kabr-i saâdete yaklaşılıp Resûlullah'a yönelerek, başı hizasında durulur.

Resûlullah'ın kendisini görüp sözlerini işittiğini düşünerek ve selâmını kabul buyurup, duasına "âmin" diyeceğini ümit ederek,

"es-Selâmü aleyke yâ seyyidî yâ Resûlellah, es-selâmü aleyke yâ nebiyyallah..."

(Selâm sana ey efendim, ey Allah’ın elçisi! Selâm sana ey Allah’ın habercisi)

diye ilgili kitaplarda örnekleri bulunan selâm ve dualar okunur.

Sonra bir metre kadar sağ tarafa ilerlenip Hz. Ebû Bekir (ra)'in başı hizasında, daha sonra bir metre kadar daha ilerlenip Hz. Ömer (ra)'in başı hizasında durulur. Onlara da selâm verilip dua edilir.

Tekrar Hz. Peygamber (asm)'in başı hizasına dönülüp kıbleye yönelerek dua edilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun